Civil Rights Defender of the Year 2018 – Murat Çelikkan

Murat Çelikkan från Turkiet tilldelas Civil Rights Defenders pris för årets människorättsförsvarare – Civil Rights Defender of the Year Award – 2018. I sin roll som journalist och människorättsförsvarare är han en av landets starkaste röster i kampen för att mänskliga rättigheter ska respekteras. Trots att civilsamhället i landet tvingas arbeta i ett allt hårdare klimat fortsätter Murat Çelikkan att kämpa för ett mer öppet Turkiet.

Murat Çelikkan har lagt grunden för flera framstående människorättsorganisationer och är idag en av cheferna för Hafıza Merkezi (Truth Justice Memory Center). Organisationen grundades 2011 av en grupp jurister, journalister och människorättsförsvarare. Deras mål är att rikta strålkastarljuset mot de brott mot mänskliga rättigheter som begås, samt stötta offrens anhöriga i deras kamp för rättvisa och upprättelse.

– Det här priset är ett tecken på att andra ser vad vi åstadkommer i vårt arbete och jag känner mig privilegierad att få ta emot det. När de mänskliga rättigheterna attackeras är det viktigt att stödet till civilsamhället fortsätter och att få ett erkännande som detta stärker oss i vårt arbete, inte minst med tanke på hur situationen ser ut idag, säger Murat Çelikkan.

“Murat Çelikkans arbete representerar den envishet och motståndskraft som präglar Turkiets människorättsrörelse. Med risk för sin egen säkerhet fortsätter han sin outtröttliga kamp för att grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras. Genom att använda sig av innovativa metoder utmanar han det statliga förtrycket och bidrar till att skipa rättvisa för människor som fått sina rättigheter kränkta. Hans engagemang har lagt grunden för flera framstående människorättsorganisationer och än idag är han en symbol för rättvisa och en förebild för andra människorättsförsvarare”, säger Civil Rights Defenders styrelse i sin motivering.

De senaste åren har situationen för de mänskliga rättigheterna förvärrats markant i Turkiet, inte minst sedan den misslyckade statskuppen 2016. Murat Çelikkan har själv blivit en måltavla – nyligen släpptes han ur fängelse efter att ha suttit frihetsberövad i 68 dagar på grund av att han deltagit i en kampanj för yttrandefrihet.

Det rådande undantagstillståndet i Turkiet har lett till att över tusen organisationer tvingats stänga ner sina verksamheter. Människorättsförsvarare och journalister som trots allt fortsätter sitt arbete har tvingats inse vilka risker det medför.

– Lyckligtvis är en av de största utmaningarna med mitt arbete risken att hamna i fängelse igen. Jag säger lyckligtvis eftersom Turkiet har en historia av att mörda människorättsförsvarare. Jag hoppas att det här priset, och den internationella uppmärksamhet som det för med sig, leder till ökad säkerhet och trygghet, säger Murat Çelikkan.

Murat Celikkan. Bild: Markus Junghard.

Om Civil Rights Defender of the Year Award

Sedan 2013 delar Civil Rights Defenders årligen ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till årets människorättsförsvarare. Mottagaren av priset är en människorättsförsvarare som, trots att det innebär stora risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras. Arbetet måste utföras utan våld och inom en oberoende människorättsorganisation.


Press

press@civilrightsdefenders.org, +46 76 576 27 62

Taggar