Om Civil Rights Defender of the Year Award

År 2018 fick journalisten och människorättsförsvararen Murat Çelikkan motta pris för årets människorättsförsvarare.

Sedan 2013 delar Civil Rights Defenders årligen ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till årets människorättsförsvarare. Mottagaren av priset är en människorättsförsvarare som, trots att det innebär stora risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras.

Personen som mottar priset måste utföra sitt arbete utan våld och inom en oberoende människorättsorganisation. Dessutom ska personen ha:

  • en central roll inom människorättsrörelsen i det land eller den region där hen arbetar;
  • bidragit stort till arbetet med att skydda och försvara de medborgerliga och politiska rättigheterna;
  • behov av internationell uppmärksamhet för att hens säkerhet ska öka.

Nomineringsprocessen

Vem som vinner priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse som väljer mellan tre kandidater de fått presenterade av organisationens sekretariat. Sekretariatet baserar sina val på de nomineringar Civil Rights Defender mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer. Det går endast att nominera via personlig inbjudan.

Vem kan nomineras?

  • Endast individer, alltså inte organisationer, kan nomineras
  • Det är inte tillåtet att nominera sig själv
  • Ofullständiga nomineringsformulär tas inte med i processen

Priset

Utmärkelsen består av en statyett och ett diplom. 2018 gick priset till journalisten och människorättsförsvararen Murat Çelikkan från Turkiet. Läs mer om alla de människorättsförsvarare som vunnit priset.

Taggar