Civil Rights Defenders öppnar nytt kontor i Georgien 

En kvinna sitter vid ett bord med en georgisk och en svensk flagga på.
Tamar Kikacheishvili som leder arbetet på Tbilisikontoret.

Förra månaden öppnade Civil Rights Defenders ett nytt regionalt kontor i Tbilisi, Georgien. På plats i landet kommer vi samarbeta med lokala människorättsorganisationer för första gången. Fokus för vårt arbete kommer vara att stötta demokratiorganisationer, hbtqi-organisationer, organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter och oberoende media. Vi har pratat med Tamar Kikacheishvili som leder arbetet på Tbilisikontoret.

Hur ser situationen för de mänskliga rättigheterna ut i Georgien? Vilka är de största utmaningarna?

Tyvärr ser vi just nu en tillbakagång för demokrati och mänskliga rättigheter i Georgien. Trots att grundlagen garanterar yttrandefrihet är verkligheten inte densamma. Vi har sett flera attacker på kritisk media och civilsamhällesorganisationer, vilket är oroande. Georgiens pressfrihetsindex har gått från plats 60 till 89 bara sedan förra året. 

Det finns även flera utmaningar för hbtqi-rörelsen. För några veckor sedan presenterade regeringen sin strategi för mänskliga rättigheter utan att ens nämna hbtqi-rättigheter. Hatbrott har ökat, förra året organiserade en grupp högerextrema en antipride aktion och stormade även organisationers kontor. Det finns både fysiska och sociala hot mot hbtqi-rörelsen i landet. 

Jämställdhet är också ett stort problem. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett av de största problemen i landet. Enligt en färsk rapport av UN Women är representationen av kvinnor i både lagstiftande och verkställande regeringspositioner fortsatt låg.  

Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Georgien är definitivt utmanande. Med vårt arbete hoppas vi kunna stärka civilsamhället och deras viktiga roll. Deras verksamhet är en förutsättning för att ta itu med de många utmaningarna som finns i landet. 

Berätta mer om Civil Rights Defenders arbete i Georgien, vad kommer vara huvudfokus? 

Vårt fokus kommer vara att stötta organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka demokratin. Det är viktigt att alla medborgare känner att deras rättigheter är skyddade. Vi kommer arbeta med hbtqi-organisationer och organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, samt för att stärka oberoende medier. Till exempel arbetar vi med en organisation som heter The Equality Movement som arbetar nära hbtqi-rörelsen. Tillsammans med vår partnerorganisation The Georgian Media Group arbetar vi för att stärka kvinnor på samhällsledande positioner. Det är väldigt viktigt att få fler kvinnor på ledande positioner i samhället. 

Vad hoppas Civil Rights Defenders kunna uppnå i Georgien under de närmsta åren? 

Genom att stötta och arbeta tillsammans med civilsamhällesorganisationer, organisationer som arbetar för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter och oberoende medier, hoppas vi skapa bättre förutsättningar för granskande journalistik och öka kunskapen om civila och politiska rättigheter i landet. Vi hoppas att detta kommer stärka demokratin och skyddet för de mänskliga rättigheterna i Georgien. 

Taggar ,