Georgien: Vi står enade i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter  

Under morgonen förväntas den kontroversiella lagen om “transparens för utländskt inflytande” röstas genom i Georgiens parlament. Vi är djupt oroade över lagen som kommer att undergräva demokratin och civilsamhället i landet. Lagen hindrar även Georgiens transatlantiska integration. 

Den nya lagen gör att alla icke-statliga organisationer och medier som får mer än tjugo procent av sin finansiering från utlandet registreras som ”agenter under utländskt inflytande”. Lagen ger också justitieministeriet befogenheter att utreda och övervaka organisationer som de anser vara agenter för utländskt inflytande. Detta kan också inkludera att begära ut personuppgifter. Lagen riskerar att öka regeringens kontroll över medier och civilsamhället och kan användas som ett verktyg för att motarbeta oliktänkande i landet. 

Det georgiska civilsamhället och oberoende medier har en avgörande roll för Georgiens framtid, dess demokratiska utveckling och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Dessutom driver många georgiska civilsamhällesorganisationer viktig samhällsverksamhet så som kvinnojourer och beroendecenter. Genom att anta den nya lagen hotar man inte bara arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter, utan gör det även svårt för organisationer att erbjuda verksamhet som är så viktig för många georgier.  

De senaste veckornas fredliga protester har samlat många och har fortsatt trots hat och hot mot de som demonstrerar och kritiserar lagen. De georgiska myndigheterna måste se till att medborgarnas grundläggande rättigheter säkras och att våld och hot utreds. 

Vi är djupt oroade över den nya lagen och står enade med georgierna i kampen för ett fritt och demokratiskt Georgien. Omvärldens stöd till det georgiska civilsamhället är nu viktigare än någonsin. 

Stöd vårt arbete med att förbättra människorättssituationen i Georgien och var en del av arbetet för en mer demokratisk värld. Swisha 100 kr eller valfritt belopp till 900 12 98.

Taggar ,