Kvinnor är direkt utsatta i krig – Nino Chipchiuri

Nino Chipchiuri, reporter i konfliktområden och aktivist, Georgian Media Group.

Över hela världen står kvinnliga människorättsförsvarare upp mot orättvisor och kämpar för mänskliga rättigheter, fred och jämlikhet – trots, eller kanske på grund av, de enorma utmaningar de möter. Den här veckan uppmärksammar vi den internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare och hyllar det oerhörda arbete som utförs av kvinnliga människorättsförsvarare världen över.

Nino Chipchiuri är en georgisk reporter och aktivist som arbetar i konfliktområden. Hon är medgrundare till och driver civilsamhällsorganisationen Georgian Media Group, som bland annat arbetar med kvinnor som bor nära ockupationslinjen i Georgien.

Livet i konfliktområden

– Georgiska kvinnor är direkt utsatta i det här kriget. Områdena där militärbaser nu är belägna var en gång hem för georgiska medborgare. De var tvungna att börja om sina liv på nytt. Vissa kvinnor var gravida eller födde barn när de var tvungna att lämna sina hem på grund av krig, säger Nino Chipchiuri.

Efter Rysslands invasion av Georgien 2008 är två regioner ockuperade. I konfliktområdet finns en så kallad ockupationslinje, som kan beskrivas som en slags buffertzon där mindre byar och militärbaser trängs ovanpå varandra. Nino beskriver hur livet för kvinnor som bor i dessa byar kan se ut.

– Vi har statistik som säger att 500 kvinnor har arresterats efter att ha korsat den så kallade ockupationslinjen. Detta är ett stort problem eftersom ockupationslinjen går rakt igenom deras hem och ibland även deras trädgårdar. De påverkas kraftigt av den politiska situationen och kan inte uttrycka sina tankar och åsikter offentligt, även om de har mycket att säga både lokalt och till världen. De kan inte heller få någon högre utbildning, de kan inte resa till andra länder, etcetera.

Framtidsutsikter

Nino Chipchiuri beskriver hur livet för kvinnor som bor i dessa byar kan se ut.

– Civil Rights Defenders är en välkänd partner för dessa kvinnor. Att arbeta tillsammans med Civil Rights Defenders var en fantastisk möjlighet för oss att observera och hitta nya sätt att lösa de utmaningar som kvinnor står inför i vårt land. Vi mobiliserade kvinnliga aktivister och skapade en säkerhetshub som gav kvinnor möjlighet att växa och ha en tryggare situation.

Nino säger att de hoppas på stöd från EU.

– De är medborgare i Georgien, men konflikten placerar dem i en annan verklighet. Vårt främsta mål är att nå ut till dem. De vill inte ha krig. De vill att deras barn ska leva i fred. I 15 år har dessa kvinnor behövt psykosocialt stöd och makt över sin ekonomi för att kunna ta hand om nästa generation.

Läs mer

Läs mer om det otroliga arbete som utförs av kvinnliga människorättsförsvarare över hela världen här.

Taggar , ,