Georgiens regering vill återigen införa kritiserad lag

Demonstranter med en skylt med texten ”Kvinnor mot total kontroll”.

Det styrande partiet Georgisk dröm har meddelat att de återigen vill försöka införa en kontroversiell lag som ska minska ”utländskt inflytande”. En liknande lag föreslogs år 2023 men drogs tillbaka efter massiva protester i landet. Den föreslagna lagen hotar det arbete som utförs av civilsamhällesorganisationer och fria medier i landet. Civil Rights Defenders uttrycker sin djupa oro över lagförslaget som, om det godkänns, kommer att undergräva demokratin och civilsamhället i landet. 

Det nya förslaget benämner organisationer som “organisationer som utövar en främmande makts intressen” istället för “agenter under utländskt inflytande”, men är i övrigt samma lag. Den föreslagna lagen skulle göra att alla icke-statliga organisationer och medier som får mer än tjugo procent av sin finansiering från utlandet registreras som ”organisationer som utövar en främmande makts intressen”. I lagförslaget ges också justitieministeriet befogenheter att utreda och övervaka dessa organisationer. Detta kan också inkludera att begära ut personuppgifter. Den föreslagna lagen riskerar att öka regeringens kontroll över medier och civilsamhället och kan användas som ett verktyg för att motarbeta oliktänkande i landet. 

Samtidigt har även två till lagförslag presenterats. Ett utkast till en konstitutionell lag om ”familjevärden och skydd av minderåriga” och ”upphävandet av de obligatoriska könskvoterna”. Den första lagen skulle förbjuda alla sammankomster, produkter eller utbildningsprogram som ”främjar” samkönade äktenskap och adoption, bland annat. Den andra förslaget är att slopa en regel som säger att var fjärde person på ett partis lista måste vara av motsatt kön jämfört med de tre tidigare.

De nya lagändringarna utgör ett hot mot Georgiens transatlantiska integration och dess framtid i EU. Dessutom är de en attack mot kvinnors rättigheter och hbtqi-rättigheter i landet.

Det georgiska civilsamhället och oberoende medier har en avgörande roll för Georgiens framtid, dess demokratiska utveckling och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar ledamöterna i Georgiens parlament att inte anta lagstiftningen och istället implementera reformer som går i linje med målet om att gå med i EU, något som stöds av majoriteten av Georgiens medborgare. De politiska ledarna måste upprätthålla Georgiens engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Taggar ,