Fem år sedan kemvapenattacken i syriska Khan Shaykhun – nu lämnar vi in mer bevisning

Fem år efter saringasattacken mot den syriska staden Khan Shaykhun lämnar organisationerna the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, the Syrian Archive, the Open Society Justice Initiative och Civil Rights Defenders in ytterligare bevisning om attacken till utrednings- och åklagarmyndigheterna i Tyskland, Frankrike och Sverige. 

Den 4 april 2022 är det fem år sedan attacken mot Khan Shaykhun, då den syriska regimen använde saringas mot staden. Fler än hundra människor dog, bland dem 32 barn. Första veckan i april har det även gått fyra år sedan den kemiska attacken mot Douma, som krävde dussintals liv.  

Khan Shaykhun och Douma var inte de första platserna där den syriska regimen använde giftiga kemikalier mot landets medborgare. Kemiska vapen användes även i Ghouta i augusti 2013 och dödade fler än tusen människor. I arbetet med att ställa ansvariga förövare till svars för sina gärningar har the Syrian Center for Media and Freedom of Expression och the Syrian Archive sammanställt ytterligare bevisning och information gällande kemvapenattackerna mot Ghouta och Khan Shaykhun. Bevisningen lämnas nu in till myndigheterna i Tyskland, Frankrike och Sverige, där brottsutredningar pågår. 

– Varje dag som går sedan attackerna bör vara ett steg närmare rättvisa för brottsoffren. Vi hoppas att civilsamhällets pågående insatser kommer att leda till rättvisa för brottsoffren och de överlevande samt att de ansvariga förövarna ställs till svars – så att detta inte upprepas och för att förhindra att fler oskyldiga i Syrien eller någon annanstans i världen drabbas av dessa grymheter, säger Haneen, projektledare för the Syrian Archive. 

– Bara dagar efter att Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina kom det varningar och farhågor från ukrainska tjänstemän, experter och internationella organisationer om att Ryssland skulle kunna använda kemiska vapen mot det ukrainska folket. Ryssland har varit den syriska regimens främsta beskyddare mot internationell rättvisa. Den här situationen skulle inte ha varit möjlig om inte den syriska regimen – som stöds och skyddas av Ryssland – tillåtits att åtnjuta straffrihet för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och dess användning av kemiska vapen. Det internationella samfundet bör snarast vidta åtgärder mot dem som är inblandade i användningen av kemiska vapen i Syrien, för att sända ett tydligt budskap om att de kommer att ställas till svars, säger Mazen Darwish, jurist och generaldirektör för the Syrian Center for Media and Freedom of Expression. 

The Syrian Archive och the Syrian Center for Media and Freedom of Expression har var för sig samlat in bevisning som kompletterar varandra. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression samlar in förstahandsinformation; både på plats genom teammedlemmar ur organisationens Violations Documentation Center i Syrien, som spelar in filmmaterial, och genom att genomföra intervjuer med vittnen, brottsoffer och, avhoppare. The Syrian Archive arbetar uteslutande med digital information och har samlat in och bevarat stora mängder bilder och filmer från öppna källor på internet, som visar brott och andra kränkningar som riktats mot det syriska folket sedan 2011. The Syrian Archive har också samarbetat med Security Force Monitor, en organisation som specialiserat sig på att sammanställa offentlig information om säkerhetsstyrkor runt om i världen. 

Det syriska civilsamhällets bidrag och fortsatta påtryckningar för att utkräva ansvar för regimens användning av giftiga kemikalier är ett viktigt och brådskande arbete i kampen för rättvisa på den globala arenan.  

– Det internationella samfundet har misslyckats med att stå upp mot den syriska regimens fullständiga likgiltighet inför internationella normer och förlusten av civila liv. Det har banat väg för ytterligare storskaliga grymheter från regeringens och dess allierades sida, både i Syrien och på andra platser i världen. Nu vilar den tunga bördan av att hålla regimen ansvarig för dessa brott på europeiska myndigheter, och vi räknar med att de axlar det ansvaret, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders. 

– Fem år efter kemvapenattacken i Khan Shaykhun – som dödade fler än 90 människor, varav många var barn, och skadade hundratals fler – har förövarna fortfarande inte ställts inför rätta. Nu, med de grymheter som utspelar sig i Ukraina, har världen insett att dessa fruktansvärda vapen återigen skulle kunna användas mot oskyldiga civila. Rättsliga myndigheter i Frankrike, Tyskland och Sverige, som mottagit polisanmälningar om kemvapenattacker i Syrien,  måste få det politiska och ekonomiska stöd som är nödvändigt för att de här fallen ska kunna leda till åtal. Bara då kommer det internationella samfundet ha sänt budskapet att alla som använder sig av dessa olagliga vapen, var de än används, kommer att ställas inför rätta, säger Steve Kostas, Senior Legal Officer på Open Society Justice Initiative. 

Läs mer 

Taggar , ,