Utbildningar i mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Civil Rights Defenders erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård. Vi erbjuder både grundutbildning och fördjupningskurser men kan också skräddarsy utbildningar efter era önskemål. 

Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att deltagarna ges tid att diskutera frågorna som tas upp i utbildningen. Vi rekommenderar därför ett upplägg som gör det möjligt att varva presentation med diskussion. 

Projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter är finanserat av allmänna arvsfonden och under år 2022 är samtliga utbildningar kostnadsfria för er deltagare.

Förslag på upplägg grundkurs 

Halvdag 3 h inkl. diskussionspass. 

 1. Introduktion till mänskliga rättigheter 
  a.) Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och dess vägledande principer 
  b.) Övriga konventioner och deras relation till varandra
  c.) Mänskliga rättigheter och tvångsvård, en redogörelse för vad det internationella ramverket säger  
 2. Europakonventionens förhållande till den internationella rätten samt den europeiska och internationella rättens ställning i Sverige  
 3. Svenska lagar om tvångsvård 
  a.) Förutsättningar för tvångsvård enligt LPT, LRV, LVU, LVM och smittskyddslagen
  b.) Användning av tvångsåtgärder
  c.) Rätt till information och delaktighet. 
 4. Patientens möjlighet att överklaga beslut och genomgång av var en kan vända sig med klagomål. Även en introduktion till Civil Rights Defenders databas till vilken rapportering av människorättskränkningar kan ske anonymt. 

Fördjupningskurser 

Civil Rights Defenders fördjupningskurser kräver att deltagarna har en grundläggande förståelse för hur de mänskliga rättigheterna hänger ihop och hur de relaterar till svensk rätt. Fördjupningskurserna kan antingen riktas in på de olika rättighetsområdena eller fokusera på hur en kan framföra klagomål och rapportera människorättskränkningar till Civil Rights Defenders databas. Här kan ni se en film om rätten till information när man blir tvångsvårdad.

Inriktning rättigheter

Utbildningen fokuserar på fördjupning och konkretisering av de svenska tvångsvårdslagarna vad gäller frihetsberövande som sådant, användning av tvångsåtgärder och rätten till delaktighet. Syftet är att konkretisera den nationella lagstiftningen med praktiska exempel från både rättspraxis och Civil Rights Defenders årliga tvångsvårdsenkät. 

Inriktning klagomål 

Utbildningen fokuserar på hur du som kommer i kontakt med personer som är intagna i svensk tvångsvård, exempelvis för att du är stödperson, kontaktperson, personligt ombud eller kanske ombudsperson på en civilsamhällesorganisation kan anmäla fall av människorättskränkningar till Defenders’ Databas. Förutom att få ett eget konto i databasen, får du en förståelse för vad du kan rapportera in, hur du kan använda informationen och hur den kan användas i ett vidare perspektiv, får du även kunskap om hur olika klagomekanismer fungerar i Sverige och varför Defenders’ Database utgör ett viktigt komplement till andra publika och inte anonyma anmälningsförfaranden. 

Sagt om våra utbildningar:

”En viktig grund och påminnelse om det viktiga människorättsarbetet. Bra blandning av information, konkreta exempel och diskussion.” 

”En bra utbildning som gav information om ett mycket stort och svårt område. Gav uppslag om vad man kan arbeta vidare med i sin arbetsgrupp.” 

”En utbildning om en oerhört viktig del i vårt samhälle som var givande.” 

”Utbildningen var givande och intressant” 

Har du frågor eller vill veta mer? Maila oss: inlast@crd.org

Taggar ,