En militär invasion skulle få allvarliga konsekvenser för mänskliga rättigheter

En utökad konflikt i Ukraina vore förödande för mänskliga rättigheter i båda länderna.

Efter att Ryssland olagligt ockuperade den ukrainska halvön Krym 2014 har situationen för mänskliga rättigheter och medborgerliga och politiska rättigheter, försämrats snabbt. Ockupationen av Krymhalvön och den pågående väpnade konflikten i östra delen av Ukraina (Donbas) har resulterat i omkring  1,5 miljoner människor på flykt och uppskattningsvis 15 000 döda soldater och civila. Sedan ockupationen har angreppen mot journalister, människorättsförsvarare, etniska minoriteter och aktivister ökat. I Donbas är yttrandefriheten kraftigt begränsad, och journalister fängslas om de rapporterar kritiskt om människorättskränkningar. 

– En ytterligare invasion av Ukraina skulle inte bara förvärra en redan svår humanitär kris, men också inskränka utrymmet för civilsamhället och människorättsförsvarare att agera. I väpnade konflikter är medborgerliga och politiska rättigheter sällan skyddade. Aktivisters arbete är ständigt allvarligt begränsat. Om Ryssland ytterligare invaderar Ukraina kommer civilsamhället och människorättsförsvarare på båda sidor drabbas hårt av konfliktens konsekvenser. Civil Rights Defenders uttrycker sin yttersta solidaritet med människorättsförsvarare i båda länderna under denna ansträngda tid, säger Anders L. Pettersson, exekutiv chef på Civil Rights Defenders. 

Spänningarna ökar kring den ryska militära uppbyggnaden vid Ukrainas gränser. Civil Rights Defenders fortsätter att bevaka utvecklingen, och arbetar bland annat genom vår Akutfond som stöttar människorättsförsvarare i fara. 


Foto: Sasha Maksymenko, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en, via Wikimedia Commons

Taggar ,