En mörk dag för civilsamhället: Ryska myndigheter stänger ner berömda människorättsorganisationen Memorial

Photo: Daria Krotova, International Memorial.

Ryska myndigheter tog ett beslut utan motstycke igår när de tvingade Memorial, en av landets mest framstående människorättsorganisation, att stänga ner.  

Igår beslutade Högsta domstolen att stänga ner International Memorial Society, organisationens ena enhet som i över 30 år har undersökt och dokumenterat förtryck från den sovjetiska eran. Idag har Moskvas stadsrätt beslutat att likvidera Memorial Human Rights Centre, systerorganisationen till International Memorial som har bidragit med stöd till de som drabbats av politisk förföljelse i dagens Ryssland.  

Både International Memorial och Memorial Human Rights Centre har anklagats för att bryta mot landets lag om ”utländska agent”, en diskriminerande lagstiftning som har använts av myndigheterna för att kväsa kritiska röster, motsättningar och yttrandefrihet. Memorial Human Rights Centre har också anklagats för att ”rättfärdiga terrorism och extremism” genom deras stöd till politiska fångar.  

”Vi fördömer ryska myndigheters beslut att likvidera Memorial, landets ledande civilsamhällesorganisation. Nedstängningen av Memorial kommer gå till historien som början av en ny era av mörker för Rysslands civilsamhälle. Beslutet skadar också människorättsrörelsen, eftersom den försvårar för straffrihet och ansvarsutkrävande för tidigare kränkningar. Den ryska domstolen måste bevilja Memorials överklagande och upphäva detta katastrofala beslut,” säger Anders Petterson, exekutiv chef på Civil Rights Defenders.  

Taggar ,