Handledning för universitet och organisationer som vill starta människorättskliniker

På många håll i världen kränks människors rättigheter dagligen. Samtidigt får endast ett fåtal av de som drabbas upprättelse. För sex år sedan startade Civil Rights Defenders och Uppsala universitet Human Rights Clinic – ett initiativ för juriststudenter som vill varva studierna med att arbeta för mänskliga rättigheter. Nu har vi tagit fram en skriftlig handledning för universitet och andra akademiska institutioner som vill arbeta för att främja mänskliga rättigheter genom samverkan med civilsamhället i liknande människorättskliniker.

Human Rights Clinic startade som ett pilotprojekt och är nu inne på sitt sjätte år. Det senaste projektet, som delfinansierats av Vinnova, har utformats genom ett nära samarbete mellan Civil Rights Defenders och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. I projektet har också Raoul Wallenberg Institutet och Asylrättscentrum ingått som samarbetspartners.

Genom studenternas arbete med uppgifter, som Civil Rights Defenders arbetat fram inför terminsstart, har vi kunnat öka vårt stöd till människor som utsätts för människorättskränkningar. Studenterna arbetar bland annat med rättsutredningar, remissvar och insatser kopplat till enskilda ärenden, vilket leds och kvalitetssäkras av universitetet.

Rättskliniker (legal clinics) är ett stående och vanligt inslag på juristutbildningar världen över. Det är dock först på senare år som denna pedagogiska idé har fått genomslag på svenska juristutbildningar. Genom människorättskliniker kan studenter samlas och lära sig mer om avancerat praktiskt juridiskt skrivande, etiska frågor och, inte minst, hur arbete med mänskliga fri- och rättigheter går till i praktiken.

I handledningen finns konkreta tips om hur människorättskliniker kan startas och organiseras. Den innehåller information om universitetens och organisationernas ansvar och roller, mall för avtal samt ger exempel på arbetsuppgifter till studenter.

Läs handledningen

Klicka här för att ladda ner handledningen.

Läs mer om människorättskliniker

Här kan du läsa mer om Civil Rights Defenders och Uppsala universitets klinik samt om Julia Wallensteen som deltog 2017: ”Jag har fått bidra till något som faktiskt skulle kunna förändra en annan människas liv”.

Taggar ,