Human Rights Clinic 2018

På många håll i världen kränks människors rättigheter – dagligen, rutinmässigt och ofta på direkt order av statsmakten. Samtidigt får endast ett fåtal av de som drabbas av människorättskränkningar upprättelse. För att orättvisheterna ska kunna bekämpas ser Civil Rights Defenders ett behov av ännu fler engagerade och duktiga människorättsjurister.

Det krävs att det finns ett utrymme där unga och hängivna studenter kan träffas och utveckla sina praktiska kunskaper om mänskliga rättigheter och strategiskt påverkansarbete tillsammans med erfarna människorättsjurister. Genom att starta Människorättskliniken har vi skapat ett sådant utrymme.

– Det finns ett stort intresse bland juriststudenter att fördjupa sina kunskaper om mänskliga rättigheter. Civilsamhällesorganisationer och universitet har en viktig roll att spela när det kommer till att främja studenternas engagemang och vilja att lära, samt skapa möjligheter för dem att utveckla sina kunskaper om mänskliga rättigheter på ett konkret sätt, säger John Stauffer som är chefsjurist på Civil Rights Defenders.


Läs om Julia Wallensteen som deltog i människorättskliniken 2017: ”Jag har fått bidra till något som faktiskt skulle kunna förändra en annan människas liv”.


Genom Människorättskliniken kan juriststudenter från Uppsala Universitet samlas och lära sig mer om avancerat praktiskt juridiskt skrivande, etiska frågor och, inte minst, hur en kan arbeta med mänskliga fri- och rättigheter i praktiken och utifrån ett strategiskt perspektiv.

Parallellt med att delta vid workshops, som leds av forskare och lärare vid Juridiska institutionen samt företrädare för Civil Rights Defenders, arbetar studenterna med konkreta juridiska frågor och ärenden nära Civil Rights Defenders.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Anna Jonsson Cornell.

Taggar