Eritrea: Förnya mandatet för FN:s särskilda rapportör

Den 10 maj skrev 35 eritreiska, afrikanska och internationella icke-statliga organisationer ett öppet brev till de ständiga representationerna för medlems- och observatörsstaterna i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Inför det 47:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (21 juni-15 juli 2021) uppmanar Civil Rights Defenders och 34 eritreiska, afrikanska och internationella organisationer alla medlems- och observatörsstater att förlänga mandatperioden för FN:s särskilda rapportör i Eritrea med ett år.

Vi uppmanar också Eritrea att samarbeta fullt ut med den särskilda rapportören genom att ge honom tillgång till landet i enlighet med dess skyldigheter som rådsmedlem.

Läs hela brevet om Eritrea här.

Taggar ,