Välkommet beslut att upphäva Syriens rättigheter i OPCW

Photo: 25th Annual OPCW Conference of the States Parties / OPCW (flickr.com) / CC BY 2.0

Den 20–22 april samlades Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW, i Haag för den andra delen av den 25:e sessionen för konventionsstaternas konferens (CSP). En av punkterna på agendan var en resolution från flera medlemsstater att sanktionera Syrien för deras fortsatta användning av förbjudna kemiska vapen.

På konferensens andra dag, den 21 april, blev det viktiga och välkomna beslutet ett faktum när CSP röstade för att upphäva Syriens rättigheter och privilegier enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen, artikel XII.2.

– Det är ett välkommet beslut, men mycket mer behöver göras för att skipa rättvisa och upprättelse för offren för dessa avskyvärda brott. Sverige och andra stater måste undersöka fler alternativ för att hålla gärningsmännen ansvariga och vidta åtgärder för att förhindra upprepning av dessa internationella brott, säger Aida Samani, juridisk rådgivare på Civil Rights Defenders.

Genom att anta beslutet fördömde konferensen:

”på ett så starkt sätt som möjligt användning av kemiska vapen av någon, under alla omständigheter, och betonade att all användning av kemiska vapen […] är oacceptabelt och strider mot internationella normer och standarder”.

Läs mer här. Förslaget till beslut stöttades av 46 av de 193 OPCW-medlemsstaterna, inklusive Sverige. Totalt röstade 136 av 193 stater. 87 röstade för och 15 emot. Två tredjedelars majoritet krävdes, vilket betydde 68 röster som minsta antal.

Var med och ställ Assad till svars!

Assads regim i Syrien har begått fruktansvärda brott mot mänskligheten. Vi fortsätter att växla upp för att se till att Sverige tar en ledande roll i arbetet med ansvarsutkrävande i Syrien på den internationella arenan. Vi har också lämnat in en polisanmälan mot representanter i Syriens regim. Världen kraftsamlar för att ställa de ansvariga till svars. Var med och utkräv ansvar du också!

Jag vill skriva under

Mer information

  • Läs mer om att ställa de ansvariga till svars här.
  • Läs mer om OPCW:s beslut här.
  • Läs mer om vår polisanmälan mot representanter för den syriska regimen för användning av kemiska vapen här.  
Taggar , ,