Ryssland: Tillägg i lagen om “utländska agenter” – En dödsdom för civilsamhället

Den ryska statsduman.

Civil Rights Defenders uttrycker stor oro över en rad lagändringar som just nu diskuteras i den ryska statsduman. Lagändringarna kan innebära slutet för oregistrerade civilsamhällesinitiativ och fristående organisationer.  

Rysslands regering föreslog ändringarna i november 2020 med syftet att utöka den kritiserade lagstiftningen gällande “utländska agenter” från 2012, som berör inhemska organisationer och filialer till utländska civilsamhällesorganisationer verksamma i Ryssland. Den nya lagstiftningen kommer att 1) öka den byråkratiska bördan för organisationer och den ryska statens kontroll av deras verksamhet, 2) öka riskerna för individuella aktivister och 3) strida mot Rysslands konstitution och landets internationella skyldigheter att säkerställa föreningsfrihet. 

I ljuset av dessa hot mot civila och politiska rättigheter uppmanar Civil Rights Defenders statsduman att dra tillbaka ändringarna i lagen om “utländska agenter”. De begränsningar som tilläggen medför skadar allvarligt föreningsfriheten och civilsamhället i stort, som båda är nyckelkomponenter i en fungerande demokrati. Att garantera sådana friheter är kärnan i Rysslands internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.  

Läs hela uttalandet på engelska här.  

Taggar ,