Ny rapport: Kubanska människorättsförsvarare uppmanar EU att agera för mänskliga rättigheter

Av 70 tillfrågade människorättsförsvarare på Kuba säger samtliga att läget för de mänskliga rättigheterna försämrats sedan Kuba och EU ingick ett nytt avtal 2016. De tillfrågade anser även att den kubanska regeringen inte har för avsikt att följa de delar av avtalet som rör mänskliga rättigheter.

I september i år skickade Civil Rights Defenders ut en enkät om hur EU:s avtal med Kuba påverkat de mänskliga rättigheterna i landet. Enkäten skickades till 110 kubanska människorättsförsvarare, 70 av de tillfrågade bor på Kuba och 40 bor utomlands.

Resultaten visar även att 68 av de 70 respondenterna på Kuba skulle vilja delta i en dialog om avtalet med EU:s delegation i Havana. 108 av de 110 respondenterna sa även att den kubanska regeringen inte följer de delar av avtalet som handlar om mänskliga rättigheter. De ansåg även att EU därför måste agera.  

Läs mer om rapporten här.
Ladda ner rapporten här.

Taggar ,