Natalia Project-deltagaren Angela Maldonado tilldelas prestigefyllt pris

Colombiansk miljöaktivist och Natalia Project-deltagare tilldelas National Geographic-pris. Foto: Alex Rufino. 

Den colombianska miljöaktivisten och Natalia Project-deltagaren Angela Maldonado tilldelas årets National Geographic Buffet-pris för ledarskap inom miljövård i Latinamerika. Vi gratulerar Angela som trots hoten mot den egna säkerheten fortsätter arbeta för att regnskogen i Amazonas ska skyddas.

Priset instiftades för att uppmärksamma personer som arbetar för att skydda naturtillgångar i de regioner och länder där de arbetar. Pristagaren är ofta en person som fungerar som en förebild och mentor för andra. Priset delas ut årligen till två personer från Afrika och Latinamerika. 

–  Priset är ett viktigt verktyg tack vare den medieuppmärksamheten det får. Det kommer vara en stor hjälp i att lyfta den rådande situationen på gränsen mellan Colombia, Brasilien och Peru. Ignoransen bland de tre ländernas regeringar när det kommer till urfolk och deras hälsa är väldigt oroande, säger Angela Maldonado till Civil Rights Defenders.  

Angela Maldonado har grundat den colombianska miljöorganisationen Fundacion Entropika. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon för att bevara och försvara Amazonas och dess biologiska mångfald. Bland annat genom att bevaka och driva kampanjer mot den illegala handeln av vilda djur mellan Colombia, Brasilien och Peru samt bedriva påverkansarbete för att nationell miljölagstiftning och internationella konventioner som reglerar handeln med utrotningshotade arter ska implementeras och efterlevas. Organisationen arrangerar dessutom kapacitetsbyggande träningar och utbildningar för urfolksgrupper i Colombia.  

– Entropika och jag är väldigt stolta och glada över det internationella erkännandet. Detta ger oss ny energi att fortsätta arbeta för försvara mänskliga rättigheter, Amazonas regnskog och dess lokalbefolkning, säger Angela Maldonado. 

Tvingades söka akutstöd 2019 

Förra året fick Angela Maldonado dödshot riktade mot sig på grund av sitt arbete i Amazonas. Eftersom Latinamerika är en av de dödligaste regionerna i världen för människorättsförsvarare tog hon hoten på stort allvar och bestämde sig för att söka stöd genom Civil Rights Defenders akutfond. På grund av de allvarliga hoten mot henne hjälpte vi till så att hon tillfälligt kunde flytta till ett säkert ställe och därifrån fortsätta sitt viktiga arbete. 

– Tack vare Civil Rights Defenders akutfond kunde jag tillfälligt flytta till en säker plats. Det gjorde en enorm skillnad i mitt liv. Nu känner jag mig trygg, vilket gör att jag kan fortsätta arbeta, sa Angela Maldonado efter att hon tagit emot stöd. 

Under 2019 fick 547 människorättsförsvarare från 23 länder stöd genom Akutfonden. Av dem fortsätter idag 92% sitt viktiga arbete för att försvara våra rättigheter. 

Sedan 2019 deltar Angela dessutom i vårt globala säkerhetsprogram Natalia Project. Hon har genomgått en skräddarsydd säkerhetsträning och utrustats med ett larm med GPS-sändare. Vid en attack kan hon aktivera larmet vilket leder till att en signal med geografisk position skickas till Civil Rights Defenders och Angelas närmsta kollegor. På bara några sekunder kan vi fastställa var attacken sker och snabbt se till att Angela får hjälp. 

Hon fortsätter kampen för Amazonas framtid  

Trots hoten som riktats mot Angela Maldonado är hon fast besluten att inte låta sig stoppas av makthavarnas försök att tysta kritiska röster. Genom sitt arbete hoppas hon att i framtiden kunna utkräva ansvar och rättvisa för de människorättskränkningar som begås i Amazonas. 

– Vår regering försöker tysta oss, men deras hot stoppar mig inte. Om vi ska få ett slut på kränkningarna mot mänskliga rättigheter så måste civilsamhället fortsätta kämpa, säger Angela Maldonado. 

Civil Rights Defenders är mycket glada över nyheten att Angela är årets pristagare och sänder våra varmaste gratulationer till Angela och hennes engagerade team på Entropika. 

Taggar , ,