Människorättsförsvarare dödad i Amazonas  

William Pedraza, 44, sköts till döds den 2 september. För sin kamp mot sexuell exploatering och narkotikahandel i Amazonas – fick han betala med sitt liv. 

Den 2 september mördades William Pedraza, medlem av nätverket ”Veedurías de Amazonas” i Leticia, Amazonas. Han sköts till döds av en beväpnade man.

William Pedraza medverkade i Civil Rights Defenders arbete att stärka kapaciteten lokala organisationer i Amazonas och har deltagit på Civil RIghts Defenders utbildning. 

– Vi är bestörta över nyheten, och våra djupaste sympatier går till William Pedrazas vänner och familj. Civil Rights Defenders har förlorat en respekterad partner och Amazonas har förlorat en modig människorättsförsvarare, säger Anders L. Pettersson, Exekutiv chef på Civil Rights Defenders. 

Stora risker att försvara mänskliga rättigheter  

William Pedraza hade tidigare uppmärksammat korruption gällande byggnadskontrakt i trakten och arbetade mot sexuell exploatering och narkotikahandeln. I gränsområdet där William Pedraza verkade finns väpnade grupper som ägnar sig åt illegal exploatering av naturresurser och narkotikahandel. Det är förenat med stor fara att arbeta med mänskliga rättigheter. 

Enligt Institute for Development and Peace Studies of Colombia, Indepaz, har 124 människorättsförsvarare mördats hittills i år, vilket gör Colombia till ett av de mest riskfyllda länderna för människorättsaktivister. 

– Vi vill lyfta det ledarskap William hade i sitt samhälle och vikten av hans arbete. För Civil Rights Defenders är försvaret av medborgerliga och politiska rättigheter i landet en grundläggande förutsättning för fredsbyggande, kampen mot klimatförändringar, illegala ekonomier och korruption. Det här visar återigen, på det mest fruktansvärda sätt, behovet av att förbättra säkerheten för människorättsförsvarare i Colombia, säger Maria Pia Alvira, senior programansvarig hos Civil Rights Defenders i Colombia. 

Människorättsorganisationer i Amazonas har reagerat på nyheterna med sorg, men också med beslutsamhet. De kräver en grundlig brottsutredning. 

– Vi behöver mer öppenhet från myndigheterna när det gäller brotten mot mänskliga rättigheter i Amazonas och vi kräver bättre skydd för de som övervakar situationen, säger Amazonas nätverk av ombudsmän, som arbetar med att rapportera människorättskränkningar i regionen. 

Civil Rights Defenders arbete i Amazonas  

Civil Rights Defenders arbetar i Amazonas för att öka säkerheten för människorättsförsvarare. Vi arbetar med lokala organisationer och genomför säkerhetsutbildningar, kapacitetsuppbyggande insatser och erbjuder psykosocialt stöd. Vi arbetar också med lokala myndigheter och nationella beslutsfattare för att förbättra lagstiftningen och förhindra straffrihet för de brott som begås mot lokala aktivister. Vårt mål är att människorättsförsvarare ska kunna arbeta tryggt och effektivt. 

Taggar ,