Akutstöd till miljöaktivist som kämpar för Amazonas framtid

Den colombianska människorättsförsvararen och miljöaktivisten Angela Maldonado är en av de 547 människorättsförsvarare som mottog stöd genom vår Akutfond 2019. Bild: Alex Rufino.

Människors politiska och medborgerliga rättigheter fortsätter att utmanas världen över. Många människorättsförsvarare utsätts för hot och hat, och det är inte ovanligt att de frihetsberövas eller till och med mördas på grund av sitt arbete med att försvara mänskliga rättigheter. När situationen eskalerar och behovet av stöd blir akut kan vår Akutfond bidra med snabba insatser för att hjälpa människorättsförsvarare som befinner sig i fara. Under 2019 mottog 547 människorättsförsvarare och deras familjer stöd. En av dem var Angela Maldonado från Colombia.

Latinamerika är en av de dödligaste regionerna i världen för människorättsförsvarare. De som arbetar med att försvara urfolksrätt och markrättigheter i länder som Brasilien, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Colombia och Honduras är särskilt utsatta för hot och dödligt våld. Colombia i synnerhet klassades 2019 som det farligaste landet i världen för människorättsförsvarare som arbetar med miljö-, mark- och urfolksrätt.

När Angela Maldonado fick dödshot riktade mot sig på grund av sitt arbete med att försvara mark- och miljörelaterade rättigheter i Amazonas bestämde hon sig för att söka stöd genom vår akutfond.

– Tack vare Civil Rights Defenders akutfond kunde jag tillfälligt flytta till en säker plats. Det gjorde en enorm skillnad i mitt liv. Nu känner jag mig trygg, vilket gör att jag kan fortsätta arbeta, säger Angela Maldonado.

“Vår regering försöker tysta oss, men deras hot stoppar mig inte”

Efter att ha mottagit akutfondsstöd har Angela Maldonado kunnat fortsätta sitt arbete. Hon är en del av ett aktivt civilsamhälle och är fast besluten att inte låta sig stoppas av makthavarnas försök att tysta kritiska röster. Genom sitt arbete hoppas hon att i framtiden kunna utkräva ansvar och rättvisa för de människorättskränkningar som begås i Amazonas.

Angela Maldonado grundade den colombianska miljöorganisationen Fundacion Entropika där hon idag arbetar som vetenskapschef. Organisationen arbetar för att bevara och försvara Amazonas och dess biologiska mångfald. Bland annat genom att bevaka och driva kampanjer mot den illegala handeln av vilda djur mellan Colombia, Brasilien och Peru. Tillsammans med sina kollegor engagerar Angela sig även för att nationell miljölagstiftning och internationella konventioner som reglerar handeln med utrotningshotade arter ska implementeras och efterlevas. Organisationen arrangerar dessutom kapacitetsbyggande träningar och utbildningar för urfolksgrupper i Colombia. Att förbättra deras levnadsstandard och hitta hållbara ekonomiska alternativ för de som exploateras av ekonomiska intressen är enligt Maldonado en grundläggande förutsättning för att stoppa illegala verksamheter i Amazonas.

– Jag måste fortsätta arbeta. Annars kan mäktiga miljö- och människorättsförbrytare fortsätta utnyttja utsatta människor och djurarter utan att hållas ansvariga. Vi utgör ett hinder för dem och deras illegala ekonomiska verksamheter, säger Angela Maldonado.

Hon riskerar sin säkerhet för våra rättigheter

I länder som Colombia är statens kapacitet att implementera lagar, minska våldet, hålla tjänstemän ansvariga och reglera ekonomiska verksamheter begränsad. Därför är ett starkt civilsamhälle helt avgörande för att kunna utkräva ansvar och social rättvisa. Utan människor som Angela Maldonado, som är villiga att riskera sin egen säkerhet för andras rättigheter, skulle exploateringen, våldet och människorättsövergreppen fortsätta utan motstånd. Dessa modiga människorättsförsvarare får inte lämnas ensamma när deras regeringar är oförmögna eller ovilliga att skydda dem.

Genom vår Akutfond kunde 547 människorättsförsvarare från 23 länder få stöd under 2019. Av dem fortsätter idag 92% sitt viktiga arbete för att försvara våra rättigheter.

graf över akutstöd fördelat på region

Läs mer om Akutfonden här.

Taggar , , ,