Génesis Dávila – Venezuela

Genesis Davila framför en tegelvägg
Génesis Dávila, Venezuela, är en av deltagarna i Natalia Project. Bild: David Lagerlöf.

Génesis Dávila har grundat organisationen Defiende Venezuela som hon idag är chef för. Tillsammans med sina kollegor dokumenterar hon människorättskränkningar för att i framtiden kunna utkräva ansvar av förövarna. Hon arbetar för att de som fallit offer för politisk förföljelse eller sitter godtyckligt frihetsberövade ska få upprättelse.

Sedan 2019 deltar Génesis Dávila i vårt säkerhetsprogram Natalia Project – världens första larm- och positioneringssystem för människorättsförsvarare som befinner sig i fara. Larmen är utformade för människorättsförsvarare som riskerar att kidnappas eller utsättas för andra övergrepp. När en nödsituation uppstår aktiveras larmet och en nödsignal skickas till Civil Rights Defenders och personer i människorättsförsvararens nätverk. Tillsammans kan vi börja undersöka vad som hänt.

– Regimen i Venezuela ser oss människorättsförsvarare som fiender och det är vanligt att vi blir utsatta för hot och våld. Natalia Project gör att vi känner oss tryggare. […] Det är positivt att regeringen vet om att vi använder larmen. Om de vet att någon annan ser och blir uppmärksammade på om något händer oss, och att ett internationellt larm aktiveras ökar våra chanser,” säger Génesis Dávila.

Larmen är utrustade med GPS-teknik vilket gör att vi vet exakt var människorättsförsvararen befann sig när hen överfölls. Detta gör att vi snabbt kan påbörja arbetet med att lokalisera och försöka hjälpa den som är i fara. Så snart larmet har verifierats påbörjar Civil Rights Defenders arbetet med att informera omvärlden om vad som hänt för att så många som möjligt ska kunna sätta press på lokala myndigheter att agera.

– Jag bär med mig mitt larm varje dag – det är en av få saker som gör att jag känner mig tryggare. När allt kommer omkring befinner vi oss fortfarande i riskzonen men det är skönt att veta att någon kommer till undsättning om någonting skulle hända. Jag behöver bara trycka på en knapp så vet omvärlden var jag befinner mig om något inträffar. För mig är det verkligen viktigt, säger Génesis Dávila.

Många människorättsförsvarare utsätts för hot, våld och andra övergrepp enbart på grund av sitt arbete med att försvara de mänskliga rättigheterna. Skulle någonting hända kan möjligheten att agera snabbt kan vara skillnaden mellan liv och död.

Taggar ,