Kuba: Människorättsförsvarare utsätts för påtryckningar

Idag, på internationella dagen för mänskliga rättigheter, uppmanar Civil Rights Defenders EU:s delegation och samtliga EU-ambassader i Havanna att officiellt kräva att Kuba respekterar den kubanska människorättsförsvararen Maria Elena Mir Marreros rättigheter. 

Igår omringades Maria Elena Mir Marreros hem av säkerhetspolis som hotade med att gripa henne. Under det senaste halvåret har Maria Elena Mir Marrero varit utsatt för ytterligare ett halvdussin hot, gripanden och husrannsakningar. 

Ett EU-uttalande om Maria Elena Mir Marreros rätt till frihet från hot och godtyckliga gripanden skulle inte bara förbättra hennes situation utan även stärka skyddet för samtliga människorättsförsvarare på Kuba. Civil Rights Defenders har samarbetet med Maria Elena Mir Marrero och det nätverk av demokratiaktivister hon arbetar inom under flera år. 

Läs mer: 

Just One Public Action for Human Rights in Cuba (på engelska).
The European Parliament Approves Resolution on Cuban Political Prisoner (på engelska).
I landet där tiden står still – María Elena Mir Marrero.

Taggar