Kubas regering antar nya lagar för att spåra demokratiaktivister på Internet

Foto: Philipp Katzenberger/Unsplash.

Den 17 augusti antog Kubas regering ett juridiskt ramverk för telekommunikations-, informations- och kommunikationsteknik. Officiellt antogs ramverket för att skydda Kuba mot landets fiender, men i praktiken kränker det mot flera mänskliga rättigheter genom att förse myndigheter med nya verktyg för att spåra demokratiaktivister. I ett gemensamt uttalande uppmanar vi Europeiska Unionen att sätta press på den Kubanska regeringen att reformera det juridiska ramverket så att det tar hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter.

De åtgärder som inkluderas i ramverket kommer att fungera som ännu ett verktyg för att kränka yttrandefriheten och kriminalisera aktivisters arbete för demokrati. Förslaget i sig kränker även flera bestämmelser i ”Political Dialogue and Cooperation Agreement between the EU och Cuba”, ett avtal som slutits mellan Kuba och Europeiska Unionen.

Ett flertal lokala och internationella människorättsorganisationer och regionala människorättsorgan har uttryckt kritik mot lagstiftningen, däribland OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression.

Läs hela uttalandet på engelska här.

Taggar ,