Studenter och människorättsförsvarare arbetar tillsammans i nytt innovationsprojekt

post-its on white board
Bild: Patrick Perkins.

Hur kan universitetsstudenter och människorättsförsvarare arbeta tillsammans för att skydda de mänskliga rättigheterna globalt? Det tar Civil Rights Defenders och Linköpings universitet reda på genom det nya samarbetsprojektet Right Agenda Accelerator – Sveriges första accelerator för mänskliga rättigheter.

I höst startar första terminen av Liu Changemakers – ett program där universitetsstudenter och människorättsförsvarare tillsammans arbetar för mänskliga rättigheter. Programmet sker inom ramen för Right Agenda Accelerator som är ett större samarbetsprojekt mellan Liu Innovation och Civil Rights Defenders. Studenterna lär sig av, och får en direkt inblick i, de utmaningar många människorättsförsvarare står inför i sitt arbete. Deras uppdrag är att presentera och utvärdera lösningar och idéer som kan skydda dem som dagligen kämpar för att allas våra rättigheter ska respekteras.

– Runt om i världen finns människorättsförsvarare som kämpar för dina och andras rättigheter. På grund av sitt viktiga arbete får de ofta utstå hot, hat och trakasserier. Samtidigt ser vi också hur utrymmet för civilsamhället gradvis krymper och blir allt svårare att navigera i. För att bekämpa denna negativa trend krävs att människor från olika platser, med lika bakgrund och erfarenheter, arbetar tillsammans, säger Marcin de Kaminski, programchef för Civil Rights Defenders arbete för utsatta människorättsförsvarare.

Programmet pågår i fyra månader per termin. Ansökning sker två gånger per år, en gång under våren och en under hösten.

– Vi har sett ett ökat intresse både från studenter och forskare som inte tidigare arbetat med innovation. De vill bidra till att hitta lösningar till de problem vi ser i samhället och tillsammans kan vi uppnå stor förändring, säger Karin Ackerholm, innovationsrådgivare vid Linköping universitet.

En viktig komponent i projektet är just utbytet mellan studenterna och människorättsförsvararna. Detta möjliggörs genom att studenterna kan interagera med och lära sig av människorättsförsvarare inom Civil Rights Defenders globala partnernätverk.

– Det här samarbetet möjliggör för unga, motiverade människor att engagera sig för mänskliga rättigheter. Förhoppningen är att de perspektiv de får genom samarbetet med människorättsförsvarare i vårt nätverk kommer att inspirera dem att hitta långsiktiga och hållbara lösningar som stärker våra partners och deras arbete, säger Marcin de Kaminski.

Right Agenda Accelerator är Sveriges första accelerator för mänskliga rättigheter. Projektet har startats i en tid då respekten för demokrati och mänskliga rättigheter minskar i många delar av världen. Right Agenda Accelerator finansieras av Vinnova och är ett långsiktigt projekt för mänskliga rättigheter.

Taggar ,