“Social innovation är viktigt i kampen mot förtryck och orättvisor”

Linda Larsson, 23, är en av studenterna som deltar i den första terminen av Changemakers.

Under hösten startade första terminen i programmet LiU Changemakers – ett innovationssamarbete mellan Civil Rights Defenders och Linköpings universitet. Genom programmet bidrar studenter från universitetet med innovativa idéer som ska leda till att människorättsförsvarares arbete blir effektivare och säkrare. ”Social innovation är viktigt i kampen mot förtryck och orättvisor, och behövs för att öka skyddet för de mest utsatta”, sa en av studenterna i en intervju med Civil Rights Defenders.

En av studenterna som valt att delta i Changemakers är Linda Larsson, 23, som studerar statsvetenskap vid Linköping universitet. Hon tror att innovation kan bidra till att utmana rådande samhällsnormer. 

– Det är så lätt hänt att vi styrs av samhällsnormer och fastnar i att göra saker på samma sätt som vi alltid har gjort. Ibland kan det vara svårt att se att det finns andra, bättre sätt att göra saker på. Jag tror att innovation kan bidra till att stärka de människor och grupper som skadas av de normer som finns i dagens samhälle, säger Linda Larsson.

En stor anledning till att Linda Larsson sökte till programmet var för att få möjligheten att göra skillnad och samtidigt lära sig mer om social innovation med ett tydligt rättighetsperspektiv.  

– Tidigare har jag alltid kopplat ihop innovation med nya tekniska lösningar. En sak jag lärt mig genom LiU Changemakers är att innovation även kan vara social innovation. I dagens samhälle finns det många, till exempel hbtqi-personer, som påverkas negativt av rådande normer. Jag tror att social innovation är viktigt i kampen mot förtryck och orättvisor, och behövs för att öka skyddet för de mest utsatta, säger Linda Larsson. 

I början av terminen fick Linda Larsson och de andra studenterna ett huvudsakligt uppdrag – att presentera och utvärdera idéer som kan skydda och stärka människorättsförsvarare och deras viktiga arbete.

– Det är en utmaning. Det är skrämmande att se hur utrymmet för civilsamhället krymper mer och mer. Alla borde ha samma rättigheter och möjligheter att uttrycka sin åsikt, även om alla inte håller med. Men som det ser ut idag är det många som inte får lov att göra sig hörda och det är någonting vi måste förändra. Jag hoppas att vi kommer fram till lösningar som bidrar, säger Linda Larsson.

Möjligheten att ansöka till Changemakers finns två gånger per år – en gång under våren och en under hösten. Är du intresserad av att ansöka till nästa termin? Gå in på LiU Innovation för mer information.

Om Changemakers

LiU Changemakers är ett fyra månader långt program med fokus på att koppla samman innovation och mänskliga rättigheter. Under en termin åt gången utmanas drivna studenter vid Linköpings universitet att bidra till att människorättsförsvarares arbete blir effektivare och säkrare. Programmet sker inom ramen för Right Agenda Accelerator som är ett större samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Civil Rights Defenders.  

Om Right Agenda Accelerator

Right Agenda Accelerator är Sveriges första accelerator för mänskliga rättigheter. Innovationsprojektet är ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och Linköpings universitet. Projektet har startats i en tid då respekten för demokrati och mänskliga rättigheter minskar i många delar av världen. Right Agenda Accelerator finansieras av Vinnova och är ett långsiktigt projekt för mänskliga rättigheter.

Taggar ,