Universitetskurs med fokus på social innovation och mänskliga rättigheter

Vill du hjälpa oss att ta fram innovativa idéer för att stötta människorättsförsvarare globalt? Vi söker just nu studenter som är intresserade av att utveckla projekt där mänskliga rättigheter står i fokus. Målet är att hitta lösningar som ökar säkerheten för våra samarbetspartners runt om i världen.

Tillsammans med Linköpings universitet har vi inlett ett samarbete med den internationella utvecklingsplattformen InGenious. Plattformen samlar flera olika universitet med fokus på innovation och är ett initiativ som startats av European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Studenter som deltar i kursen får i uppgift att hitta lösningar på en rad utmaningar som presenterats av olika aktörer. Studenterna arbetar i tvärdisciplinärt sammansatta grupper för att gemensamt utveckla idéer och lösningar inom ramen för de respektive utmaningarna. Som partnerorganisation till InGenious står Civil Rights Defenders i år för en av utmaningarna, där fokus läggs på mänskliga rättigheter och social innovation. Vi hoppas att de idéer som genereras kan bidra till att öka säkerheten för människorättsförsvarare världen över.

Bakgrund

Många människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer arbetar med kommunikation och påverkansarbete för att sätta press på makthavare att respektera de mänskliga rättigheterna. Arbetet innefattar bland annat att göra uttalanden i media eller sociala medier, skriva öppna brev till internationella aktörer eller delta i fredliga protester och demonstrationer.

Det är inte ovanligt att de människorättsförsvarare som öppet bevakar, dokumenterar och rapporterar om människorättskränkningar utsätts för hot och trakasserier. Ofta rör det sig om att repressiva regimer vill tysta kritiska röster. Många av Civil Rights Defenders samarbetspartners tvingas därför att arbeta i dolda nätverk som är svårare för regimerna att upptäcka. Trots att det innebär stora säkerhetsrisker fortsätter de att kämpa för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Utmaning

För att stödja dem som kämpar för mänskliga rättigheter måste vi vara såväl kreativa som innovativa. Vårt mål är att se till att människorättsförsvarare kan fortsätta sitt viktiga arbete på ett säkert och effektivt sätt. Vi söker därför idéer och projekt som, genom att sätta mänskliga rättigheter i fokus, bidrar till att öka deras säkerhet.

Kursen är ett tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt som ger 8 högskolepoäng. Den hålls på engelska och pågår under höstterminen 2020.

Läs mer om kursen och hur du ansöker här.

Taggar ,