Civil Rights Defenders överklagar dom om tiggeriförbud

I dag lämnar Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter in en överklagan till Kammarrätten i Göteborg gällande tiggeriförbudet i Vellinge kommun.

Det var den 25 juni som Förvaltningsrätten i Malmö avslog Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheters överklagan av Vellinge kommuns tiggeriförbud. Men Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter menar att domstolen inte prövat om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen och överklagar därför domen till kammarrätten.

– Tiggeriförbudet strider mot mänskliga rättigheter, men trots det har Förvaltningsrätten överhuvudtaget inte tittat på det perspektivet. Nu vill vi att kammarrätten bedömer rättighetsfrågan och går på vår linje, så att förbudet upphävs en gång för alla, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Om kammarrätten beslutar att Vellinge kommuns tiggeriförbud inte är förenligt med svensk lag innebär det att förbudet upphävs och att även tiggeriförbud som beslutats i andra kommuner är lagstridiga och behöver tas bort.

Bakgrund

Den 20 september 2017 röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri. Förbudet upphävdes av länsstyrelsen, ett beslut som överklagades ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som kom fram till att tiggeriförbudet inte strider mot ordningslagen.

Men Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter menar att domstolarna i den tidigare rättsprocessen inte prövade om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen, utan endast fokuserade på ordningslagen. Organisationerna överklagade därför tiggeriförbudet till Förvaltningsrätten i Malmö, i en separat rättsprocess. Läs mer om varför vi överklagade beslutet.

Därför bör tiggeriförbudet upphävas

Tiggeriförbudet inskränker människors yttrandefrihet och är diskriminerande eftersom det i praktiken främst påverkar hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten. Här kan du läsa mer om varför vi menar att tiggeriförbudet bör upphävas.

Ladda ner

 

Taggar ,