Tiggeriförbud i Vellinge kommun överklagas

I går röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri. Nu överklagar Civil Rights Defenders beslutet som strider mot både respekten för mänskliga rättigheter och ordningslagen.

Uppdatering 12 augusti 2019:

Den 25 juni 2019 avslog Förvaltningsrätten i Malmö Civil Rights Defenders överklagan av Vellinge kommuns tiggeriförbud. Den 12 augusti 2019 överklagade vi till Kammarrätten i Göteborg. Läs mer här.

Artikel publicerad den 21 september 2017:

Förslaget, som antogs igår kväll, innebär ett förbud mot passiv insamling av pengar på ett flertal platser inom kommunen. Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter överklagar gemensamt förbudet till förvaltningsrätten i Malmö eftersom det strider mot ordningslagen, Europakonventionen och Regeringsformen.

– Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

En kommun får införa särskilda regler för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats, men att be om pengar utgör inte en sådan ordningsstörning att förbudet är berättigat. Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter ifrågasätter hur det överhuvudtaget kan utgöra en ordningsstörning att sitta, eller stå på en plats och verbalt, eller genom en skylt, be en annan person om hjälp i form av pengar.

I media har ordföranden för kommunstyrelsen i Vellinge motiverat beslutet med att kommuninvånare känner sig påhoppade av dem som ber om pengar och att de upplever personerna som ett problem.

– Syftet med ordningsregler är inte att människor ska slippa eventuella obehagskänslor de får av att konfronteras med fattigdom och utsatthet. Ordningslagen ska inte användas i politiska syften, säger John Stauffer.

Kommunens beslut att införa ett lokalt förbud mot tiggeri kommer dessutom i praktiken främst att påverka hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten, vilket är diskriminerande och ett brott mot Europakonventionen samt Regeringsformen. En tillämpning av förbudet innebär även svåra gränsdragningsproblem.

– Hur går det att avgöra vem som tigger passivt och vem som på andra sätt ber om hjälp eller bara uppehåller sig i området? Förbudet innebär en överhängande risk för godtyckliga bedömningar och att romer utsätts för diskriminering, säger John Stauffer.

Sammanfattningsvis menar Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter att tiggeriförbudet i Vellinge kommun bör upphävas eftersom det:

-Kränker yttrandefriheten och den personliga friheten
-Inte är nödvändigt eftersom tiggeri inte är ordningsstörande
-Inte står i proportion till de inskränkningar av mänskliga rättigheter det innebär
-Innebär ett gränsdragningsproblem gällande vem som omfattas av förbudet vilket kan leda till godtyckliga bedömningar
-Är diskriminerande


Taggar