Utlysning för texter om Europeiska unionens politik mot Kuba

De senaste åren har Civil Rights Defenders jobbat tillsammans med flera grupper av kubanska människorättsförsvarare för att föra fram deras människorätts- och demokratiagenda i Kuba gentemot EU-institutionerna. Vi har gemensamt publicerat rapporter och artiklar samt arrangerat seminarier och möten inom dessa frågor. Många av de tjänstemän och politiker som vi har träffat kommer dock inte att fortsätta i sina nuvarande roller, då EU i detta nu tillsätter en ny kommission, däribland en ny hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Även Europaparlamentet väljer nya ledamöter till diverse utskott och delegationer.

Därför bjuder vi nu in kubanska civilsamhällesorganisationer att skicka in policyförslag på hur EU borde arbeta gentemot Kuba de kommande åren. Dessa policyförslag borde vara på spanska, vara max 1500 ord långa samt skickas till Civil Rights Defenders på latin[at]crd.org före den 31 augusti 2019.

Läs hela utlysningen på spanska här.

Taggar ,