Oyub Titiev dömd till fyra  år i fångenskap

Framstående människorättsförsvaren Oyub Titiev, chef för människorättsorganisationen Memorial i Tjetjenien, dömdes den 18 mars till fyra år i straffkoloni. Civil  Rights  Defenders  har riktat stark kritik mot rättegången som används för att undanröja en av de sista kritiska rösterna i regionen. Utan Memorials närvaro finns ingen kvar att sätta strålkastarljuset på regimens brott.

– Rättprocessen har varit absurd sedan start och det fanns inga föreställningar om att Oyub Titiev skulle bli frikänd. Ramzan Kadyrov, ledare över den tjetjenska regimen, har tidigare uttryckt att Titiev är skyldig. I Tjetjenien, som saknar självständigt domstolsväsende, fanns det lite hopp om att domaren skulle döma sanningsenligt, säger  Inna  Bukshtynovich,  handläggare för Eurasien på Civil  Rights  Defenders, som var på plats i Shali’s distriktdomstol när domen meddelandes.  

Den 9 januari 2018 stoppades Oyub Titiev av polis på väg till jobbet. Efter sju timmar i ovisshet fick hans kollegor uppgifter om att han var gripen och anklagad för olovligt droginnehav. Han har hållits häktad sedan dess, och hans yrkanden att bli fri mot borgen har nekats.

Den efterföljande rättsprocessen har varit absurd. Titiev har hindrats från att sitta tillsammans med sina advokater, hans familj har trakasserats, bevis har förstörts och försvarsadvokaters önskan att få tillgång till övervakningsmaterial från hans arrestering har nekats.

– Oyubs dom bryter mot både lag och rättvisa. Men att domen blev något mildare än förväntat visar att den allmänna kampanjen att uppmärksamma fallet har gett resultat, säger Oleg Orlov, chef för Memorials program i Norra Kaukasus.

Memorial är en av Rysslands äldsta människorättsorganisationer. Organisationen övervakar aktuella och historiska övergrepp på mänskliga rättigheter och ger juridisk hjälp till de som blivit utsatta för människorättsbrott.

Ett slag mot regionens kvarvarande människorättsförsvarare

Civil Rights Defenders befarar att den fällande domen mot Oyub Titiev kommer ha förödande konsekvenser för arbetet med mänskliga rättigheter i Tjetjenien. Det finns även en risk att domen bidrar till att den inhumana behandlingen av minoriteter och regimkritiker fortsätter ostraffat.

– Den här domen är ett slag mot Tjetjeniens få kvarvarande människorättsförsvarare och kommer på många sätt ge regimen större utrymme att förfölja och trakassera sina mest utsatta invånare,  säger  Ana Furtunaansvarig för Eurasienavdelningen på Civil Rights Defenders.

Rättegången mot Oyub Titiev har varit en skymf mot rättssystemet sedan start och sättet han behandlats på bryter mot de mänskliga rättigheterna. Civil Rights Defenders fördömer straffet mot Oyub Titiev och kräver att han omedelbart ska bli friad från alla anklagelser och att domen upphävs.


Oyub  Titiev  mottog under 2018 Václav Havel-priset från  Europarådet. Han har varit chef för Memorial sedan hans föregångare Natalia  Estemirova  mördades för tio år sedan. Memorial är den äldsta människorättsorganisationen i Ryssland och den enda med permanent närvaro i Tjetjenien.   
 

 

Taggar