En resa bakom låsta dörrar

Yekaterina Kosarevskaya och Yana Teplitskaya

För att hitta nya metoder att förbättra livsvillkoren för tvångsintagna och fångar har tio människorättsförsvarare, från Ryssland och Litauen, studerat den dagliga verksamheten på låsta institutioner och fängelser i Sverige och Norge. Initiativet är ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och partnerorganisationen Citizens Watch.  

Yekaterina Kosarevskaya och Yana Teplitskaya är två aktivister som deltagit under besöken. De är båda medlemmar av Sankt Petersburg allmänna övervakningskommission, en organisation aktiv i den ryska federationen samtliga regioner vars medlemmar besöker och granskar förhållanden i landets fängelser.

– Livet i Ryssland är väldigt olikt det i Sverige. Levnadsstandarden är låg och de demokratiska institutionerna, som fria val och fri press, existerar knappt. Brottsbekämpning och de juridiska inrättningarna fungerar inte som de ska, och fängelser brister i alltifrån mat och medicin till säkerhet och respekt för personligt utrymme, säger Yana Teplitskaya.

Under sitt arbete i kommissionen har Yekaterina och Yana rapporterat om flera brott mot mänskliga rättigheter. Ett av fallen – där den 23-åriga anarkisten och antirasisten Viktor Filinkov bland annat torterats med elpistol – har fått stor medial spridning, även internationellt.

– Situationen för många fångar är minst sagt inhuman. Om en förändring ska ske måste vi skydda rätten till mänsklig värdighet. Därför uppskattar vi möjligheten att få åka runt och ta del av systemen i nordiska länder, då det kan hjälpa oss vidare i vårt framtida arbete, säger Yekatarina Kosarevskaya.

Institutionernas brister

Förändring sker i samarbete med andra, där resan till Sverige och Norge är menad att ge verktyg till människorättsförsvarare, med olika bakgrund och nationalitet, att sammanställa en effektiv metod för att påverka makthavares föråldrade attityder och agerande gentemot fångar och inlåsta patienter.

Olga Starceva

Olga Starceva, från den ryska organisationen Citizens Watch, är en av initiativtagarna till samarbetet. Även hon arbetar aktivt med att förbättra villkoren på fängelser och låsta institutioner.

– De grymmaste straffen har avskaffats men attityderna gentemot fångar förblir densamma, att de ska lida för de brott de begått. Något som bidrar till den hårda behandlingen. Ryssland är därför i stort behov av att etablera ett system för rehabilitering och anpassning till ett laglydigt liv, i samarbete mellan icke-statliga organisationer och fångarna själva. Ett nytt sätt som även kan hjälpa till att förbättra det nuvarande regelsystemet, säger Olga Starceva.

Liksom Sveriges Justitieombudsman har Litauen nyligen initierat en NPM (National Preventive Mechanism), som ansvarar för att undersöka och adressera klagomål vid brott av mänskliga rättigheter. I Ryssland bär allmänheten istället ansvaret via en POC (Public Oversight Commisions). Men POC är fortfarande bristfällig, där många anmälningar faller mellan stolarna. Då mänskliga rättigheter har blivit allt mer hotade i landet har POC nästan urholkats under de senaste åren.

Men det är inte bara Ryssland som brister i sina rutiner på låsta institutioner och fängelser. Enligt Yekaterina Kosarevskaya finns det i Sverige en övertro till det egna systemet som riskerar att skapa problematiska blinda fläckar. För att bidra till en mer human miljö för tvångsintagna behöver verksamheterna därför granskas grundligt.

–Problemet med det svenska systemet är att det sällan verkar finnas misstankar om tortyr eller misshandel om det inte rapporteras av fångarna. Det blir då enkelt för ansvariga att göra övertramp i skymundan, om det inte finns några sätt att säkerställa trygghet bortom anmälan, säger Yekaterina Kosarevskaya.

Inlåst – men inte utan rättigheter

Tidigare rapporteringar om övervåld på låsta institutioner i Sverige visar att det finns behov av att kartlägga huruvida mänskliga rättigheter respekteras. Under 2017 tog Civil Rights Defenders därför fram ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, en handbok om mänskliga rättigheter i svensk tvångsvård.

Utifrån en betydande granskning, som omfattar hur mänskliga rättigheter tillgodoses i praktiken och kartlägger om juridiken omfattar internationellt regelverk, hjälper handboken till att identifiera brister på institutionerna.

Granskningarna och möten med intagna visade att det finns mycket att göra innan Sverige fullt ut lever upp till internationella överenskommelser, och att det behövs fler åtgärder och arbetssätt för att kränkningar ska kunna identifieras.

Vidare driver Civil Rights Defenders flera rättsfall på låsta institutioner där mänskliga rättigheter kränks, till exempel patienter som hålls kvar inom tvångsvården trots att de är färdigbehandlade. Civil Rights Defenders fortsätter även driva det medialt uppmärksammade fallet med Sinthu Selvarajah, som under 2014 miste sitt liv som en konsekvens av polisens övervåld under en utryckning på en psykiatrisk klinik.

Upptäckter under studiebesöken är ytterligare ett bevis på att kartläggning behövs på olika nivåer. Samarbetet mellan organisationerna, som förutom Civil Rights Defenders och Citizens Watch även inkluderar norska Helsingforskommitén och litauiska Human rights monitoring institute, hjälper i sin tur till att hitta nya brister i systemet. Men främst skapar initiativet möjligheter att upptäcka oprövade metoder som hjälper till att skapa mer humana miljöer för drabbade fångar och tvångsintagna, såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

– Det här projektet kan på många sätt användas som grund vid fortsatta internationella samarbeten. Genom inblicken i de svenska och norska systemen har vi fått med oss erfarenheter som jag hoppas kan bidra till positiv förändring för de som blir orättvist behandlade, säger Olga Starceva.

Taggar ,