Besök oss på MR-dagarna!

Ska du gå på Mänskliga Rättighetsdagarna i år? Civil Rights Defenders är på plats i Stockholm den 16 november och arrangerar två seminarier. Du som besöker våra seminarier får veta mer om etnisk-/rasprofilering i relation till polisens metoder att bekämpa brott och vårt arbete för att stärka samers rättigheter. Om du vill du veta ännu mer om oss och de frågor vi arbetar med är du även välkommen förbi vårt bord!


Våra seminarier:


Slumpvis utvald – etnisk profilering inom den svenska polisen

Frågan om etnisk-/rasprofilering är ständigt aktuell i Sverige. Inte minst har ämnet uppmärksammats i samband med REVA-kontrollerna, som gjordes med syfte att effektivisera utvisningen av papperslösa, samt efter DN:s avslöjande 2013 om att polisen fört ett olagligt register över drygt 4700 romer.

I slutet av 2017 lanserade Civil Rights Defenders rapporten Slumpvis utvald i samarbete med kriminologen Leandro Mulinari, Stockholms universitet, som handlar om etnisk-/rasprofilering inom den svenska poliskåren.

Victor Olisa har jobbat flera år med den så kallade ”stoppa och sök-metoden” inom den brittiska poliskåren och forskar för tillfället om polisiärt ledarskap på London School of Economics and Political Science.

I detta seminarium diskuterar Leandro Mulinari, Victor Olisa och Civil Rights Defenders människorättsjurist, Katri Linna, det svenska rättsväsendets metoder, med grund i Civil Rights Defenders rapport.

Läs mer om rapporten i MR-dagarnas programtidning (sid 4).

Arrangörer: Civil Rights Defenders, MR-dagarna

Moderator: Katri Linna, människorättsjurist, Civil Rights Defenders

Föreläsare: Victor Olisa, Leandro Mulinari

Tid: Fredag 16 november 10:30-12:00

Plats: T1

Språk: Engelska


Strukturellt våld mot samiska traditionella marker

Urfolksrättigheter har ett starkt skydd i internationell rätt. Kopplingen mellan naturskydd och urfolkens traditionella kultur och näringar är väl känd. I FN-konventionen om biologisk mångfald ses den kunskap som urfolken besitter som ett sätt att hindra den eskalerande miljöförstöringen. Samtidigt har de mark- och vattenområden som urfolken nyttjar i allt större utsträckning utsatts för exploatering, med långtgående negativ påverkan för både naturen och urfolkens levnadsförutsättningar. Detta gäller i hög grad även Sverige och det samiska folket.

Experter i urfolksrätt och naturskydd redogör för situationen i Sverige idag samt beskriver hur den ser ut i en internationell jämförelse.

Arrangörer: Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen

Moderator: Katri Linna, människorättsjurist, Civil Rights Defenders

Tid: Fredag 16 november 16:00-17:30

Plats: Presscenter

Språk: Svenska

Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för samers rättigheter, läs mer om samarbetet här.


Här hittar du MR-dagarnas hela seminarieprogram.

Välkommen!

Foto: Evelina Rönnbäck
Taggar ,