Etnisk-/rasprofilering vardaglig erfarenhet för minoritetsgrupper

Att stoppas och kontrolleras av polisen på grund av etnicitet, hudfärg eller religion är en vardaglig erfarenhet för romer, afrosvenskar och muslimer, visar en studie om etnisk-/rasprofilering av Civil Rights Defenders. Rapporten har skrivits i samarbete Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitetet.

Slumpvis Utvald är den första rapporten i Sverige att undersöka etnisk-/rasprofilering på ett bredare plan och utgår ifrån kvalitativa intervjuer med såväl polis som personer som vittnar om sina erfarenheter av profilering.

– Vissa personer beskriver att de stoppats och kontrollerats flera gånger på en dag utan att de begått något brott. Det handlar om vardagliga situationer, till exempel när de kör bil, ska åka tunnelbana eller gå igenom passkontrollen på en flygplats, säger rapportförfattaren Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet.

Civil Rights Defenders, som beställt rapporten av Stockholms universitet för att få bättre kunskap om etnisk-/rasprofilering i den svenska polisens arbete, menar att profilering är diskriminerande.

– Det är väldigt kränkande för de personer som drabbas. Det leder till allvarliga konsekvenser på ett personligt plan, men också för samhället i stort. Det raserar tilliten till polismyndigheten och försvårar för myndigheten att fullgöra sitt uppdrag, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Tvärtemot polisen, som i rapporten till viss del förklarar fall av etnisk-/rasprofilering som handlingar av enskilda “rötägg”, menar Civil Rights Defender att det handlar om ett strukturellt problem.

– Det är viktigt att polisen börjar se etnisk-/rasprofilering som en del av en struktur och att det handlar om attityder och arbetssätt som måste förändras. För att upprätthålla ett samhälle där alla människor kan lita på polisen behöver Sverige en poliskår som arbetar på ett sätt som inte diskriminerar utan som uppfattas som objektiv och rättvis, säger John Stauffer.

Läs rapporten

Klicka för att ladda ner Slumpvis utvald

Kort om etnisk-/rasprofilering

Etnisk-/rasprofilering innebär att använda etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion som ett urvalskriterium, till exempel när polisen väljer vem som ska stoppas vid en kontroll. Trots att det saknas systematisk forskning om ämnet råder det litet tvivel om att etnisk-/rasprofilering existerar. Det stod klart vid de så kallade Reva-kontrollerna, som gjordes med syfte att effektivisera utvisningen av papperslösa. Det var kärnan i Skånepolisens så kallade romregister och det är ett stående inslag i arbetet mot terrorism, vilket ibland leder till direkt felaktiga utpekanden av oskyldiga människor.

Läs mer

Stockholms universitet: Polisens brottsbekämpning undersöks i ny rapport.

Taggar ,