Sverige brister i skydd mot hatbrott och diskriminering av minoritetsgrupper

En del av kommitténs arbete inför en granskning är att konsultera det svenska civilsamhället. I år baserade kommittén sin utvärdering av Sverige på underlag som runt ett 50-tal organisationer stod bakom.

Den 2-3 maj 2018 förhördes Sverige av FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av rasdiskrimineringskonventionen (CERD).

I en rapport till FN riktar Civil Rights Defenders kritik mot Sveriges bristande hantering av flera frågor som rör skydd mot diskriminering, urfolksrättigheter och hatbrott.

Ladda ner rapporten: Sweden’s compliance with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.


För mer information, vänligen kontakta:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62

Taggar ,