Träning i psykosocial säkerhet för och med människorättsförsvarare i Kirgizistan

Jolanta Cihanovica är en människorättsförsvarare från Lettland. Hon är psykolog, organisationskonsult och tränare.

I slutet av augusti samlades 25 människorättsadvokater vid Issyk-Kul sjön i Kyrgyzstan – en avlägsen och vacker plats långt bort från statspulsen. De var där för att ta del av en träning i psykosocial säkerhet. ”Träningen fick mig verkligen att inse vikten av att människor som jobbar i människorättsfältet lär sig om hur de bäst kan förebygga utbrändhet,” säger Nadira Eshmatova, en av deltagarna.

Stress och utbrändhet är vanliga konsekvenser av arbetet med att försvara de mänskliga rättigheterna. Problemet är globalt och många av Civil Rights Defenders partners har drabbats. I ett försök att möta den oroande utvecklingen organiserar vi träningar i psykosocial säkerhet, med fokus på att förebygga utbrändhet bland människorättsförsvarare.

Nyligen hölls en träning i Kirgizistan, ledd av psykologen och organisationskonsulten Jolanta Cihanovica.

– Att konstant uppleva stress riskerar inte bara att leda till utbrändhet och trauma, det är även en säkerhetsrisk eftersom människor under stress ofta tar beslut som bygger på känsla snarare än förnuft. Tyvärr sätts då inte alltid säkerheten i första hand, säger Jolanta Cihanovica.

Kirgizistan är ett land där människorättsförsvarare ofta möts av trakasserier och våld, vilket kan leda till stress och osäkerhet. Dessutom är straffriheten för brott så som diskriminering, tortyr och överfall utbredd. Människorättsförsvarare, inklusive de som deltog på träningen, befinner sig ofta i osäkra situationer och tvingas att ta risker vilket påverkar både dem och deras familjer. Dessa risker är ofta en av anledningarna till att människorättsförsvarare upplever stress eller utbrändhet.

Nadira Eshmatova är en människorättsförsvarare från Kirgizistan. Hon deltog på den senaste träningen om psykosocial säkerhet. Foto: Civil Rights Defenders.

Nadira Eshmatova var en av de som deltog i den senaste träningen. Hon leder en organisation som har jobbat för att skydda och främja mänskliga rättigheter i Kyrgyzstan i 22 år.

”Det blev tydligt hur viktigt det är att jobba med specialister så som psykologer och psykoterapeuter. Jag insåg också hur viktigt det är att arbeta internt med att förebygga utbrändhet, även på organisationsnivå. Detta är ett positivt sätt att närma sig problemet, vilket kommer hjälpa anställda att få en ny syn på sitt arbete,” säger Nadira Eshmatova.

Varje träningstillfälle är skräddarsytt till deltagarnas behov. Det består av en kombination av kortare presentationer, gruppdiskussioner, individuella uppgifter och interaktiva träningsmoment. Under varje träning ligger fokus både på deltagarens personliga välmående och på situationen inom deras organisationer.

”På träningen arbetar vi med att försöka förstå såväl stress, kris och utbrändhet som psykosocial säkerhet. När vi gjort det tittar vi närmre på och provar olika metoder för att ta hand om våra individuella behov. Mot slutet av träningen belyser vi även vad våra respektive organisationer gör för att ta hand om de anställdas psykosociala säkerhet, samt vad som kan förbättras” säger Jolanta Cihanovica.

Taggar ,