Tanzania måste vidta åtgärder mot den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter befinner sig i en kraftigt nedåtgående spiral i Tanzania och utrymmet för kritiska röster krymper i snabb takt. Nu kräver vi, tillsammans med 64 andra civilsamhällesorganisationer, att den tanzaniska regeringen upphör med attackerna mot människorättsförsvarare, journalister, civilsamhällesorganisationer och oppositionella. 

Läs hela vårt gemensamma uttalande här (på engelska).

Taggar