Inga förväntningar om ett fritt och rättvist val när Tanzania öppnar vallokalerna

rusningstrafik på gata i Tanzania

Idag, den 28 oktober, går miljontals tanzanier till valurnorna. Den sittande presidenten John Magufuli förväntas vinna i ett riggat val som med stor sannolikhet kommer att kantas av våld och oegentligheter. Detta innebär att presidenten förblir vid makten i ytterligare fem år – någonting som kan vara förödande för människorättsförsvarare, journalister och andra kritiska röster.

Innan 2015 ansågs Tanzania av många vara ett fredligt land med politisk tolerans. Men de senaste fem åren har inneburit en allt svårare situation, inte minst för försvarare av mänskliga rättigheter. Bland annat har respekten för yttrande- och mötesfrihet dalat och nya lagar som begränsar arbetet med mänskliga rättigheter har introducerats. Inför dagens val har dessutom flera oberoende medier tystats och civilsamhällesgrupper har förbjudits från att bevaka valet.

Läs mer i vår artikel på engelska.

Taggar ,