Vi måste garantera säkerhet och trygghet – Hilda Stuart Dadu

Hilda Stuart Dadu, nationell koordinator, Coalition for Women Human Rights Defenders Tanzania och sekreterare, Eastern Africa Women Human Rights Defenders Network.

Över hela världen står kvinnliga människorättsförsvarare upp mot orättvisor och kämpar för mänskliga rättigheter, fred och jämlikhet – trots, eller kanske på grund av, de enorma utmaningar de möter. Den här veckan uppmärksammar vi den internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare och hyllar det oerhörda arbete som utförs av kvinnliga människorättsförsvarare över hela världen.

Hilda Stuart Dadu är nationell koordinator för Coalition of Women Human Rights Degenders Tanzania (CWHRDs-Tz), en organisation för kvinnliga människorättsförsvarare, samt sekreterare för Eastern Africa Women Human Rights Defenders Network.

Att vara en kvinnlig människorättsförsvarare i Tanzania

– Kvinnliga människorättsförsvarare går igenom mycket när de försvarar kvinnors och marginaliserade gruppers rättigheter i Tanzania. Hot från både samhället och myndigheter är en av de största utmaningarna, säger Hilda.

Hilda och hennes organisation arbetar för att skydda kvinnliga människorättsförsvarare genom att ta itu med deras kritiska behov.

– Det finns behov av att ha ett kollektivt stöd – där vi gemensamt kan arbeta för påverkan och stå upp för mänskliga rättigheter. Det är tufft, men någon måste ju arbeta för mänskliga rättigheter i landet, säger Hilda.

– När kvinnliga människorättsförsvarare gör det utsätter de sig själva för risk. De flesta har blivit arresterade på grund av sitt arbete. Synen på kvinnans roll är fortfarande att de ska vara i hemmet. När de istället går ut och försvarar mänskliga rättigheter så ser det ut som att de vill ha muskler och utmana män – och då blir de inte accepterade av samhället.

Framtidsutsikter

Hilda Stuart Dadu och Karen Mukwasi uppmanar oss att inte ge upp.

– Det som gör att jag orkar fortsätta är behovet av kvinnliga människorättsförsvarare. Kvinnliga människorättsförsvarare får dock väldigt lite erkännande. Globalt sett finns det många initiativ för att försvara mänskliga rättigheter, men erkännandet för personerna som utför det lokalt är fortfarande lågt. Mycket behöver komma på plats för att säkerställa att det finns skydd och stöd att få, både i mindre samhällen och ända upp till nationell nivå.

En sista sak jag vill betona är vikten av att se till att kvinnliga människorättsförsvarare arbetar under säkra förhållanden och i trygga arbetsmiljöer utom fara – så att de har styrkan att fortsätta arbeta för att försvara mänskliga rättigheter.

Läs mer

Läs mer om det otroliga arbete som utförs av kvinnliga människorättsförsvarare över hela världen här.

Taggar , ,