Misslyckande att infria internationella åtaganden när Askarovs dom fastslogs

Askarov
Photo courtesy of Ayzhamal Istanbekova from Golos Svobody news portal.

Civil Rights Defenders kräver att de kirgiska myndigheterna uppfyller sina internationella åtaganden att skydda medborgerliga och politiska rättigheter, bland annat genom att omedelbart släppa människorättsförsvararen och journalisten Azimjon Askarov. Idag fastslogs Askarovs ursprungliga dom på livstids fängelse av den regionala domstolen i Tjüi. Domen fastslogs i slutet av en rättegång som presenterade samma fel som ledde till att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppgav att flera av Askarovs rättigheter hade kränkts.

Läs hela artikeln på engelska här.

Taggar