Time to Act 2016

I samband med vår årliga konferens Defenders’ Days – Empowering Human Rights Defenders at Risk släpper Civil Rights Defenders ett nytt nummer av Time to Act. Magasinet ger en överblick av de utmaningar som människorättsförsvarare står inför när deras mänskliga rättigheter dagligen utsätts för kränkningar. Läs mer om Civil Rights Defenders arbete med att skapa långsiktiga och innovativa lösningar för att stötta utsatta människorättsförsvarare.

I årets Time to Act kan du läsa om Civil Rights Defenders förebyggande arbete som tagit sig uttryck inte minst genom ökat antal säkerhetsträningar, vår akutfond samt genom vårt nya Human Rights Innovation Initiative. Under 2015 arbetade vi bland annat med att ta fram en Security Management Training som sedan genomfördes i Yangon i Myanmar.

2015 har på många sätt varit ett intressant år, inte minst i Myanmar där miljontals människor gick till valurnorna för att rösta. Valet var på det stora hela skonat från oegentligheter och våldsamheter. Resultatet blev att det femtioåriga militärstyret fick ett slut, men det återstår fortfarande att se om den nya regeringen lever upp till de mänskliga rättigheterna.

På Kuba är de mänskliga rättigheterna under ständig attack. Vi uppmärksammar hur det civila samhället har stängts ute från förhandlingarna mellan Kubas regering och EU gällande det nya handelsavtalet, samt ger insyn i hur vi arbetar med partnerorganisationer i landet.

Vi uppmärksammar också hur människorättsförsvarare inte sällan riskerar sin egen säkerhet och sina egna liv i kampen för att realisera de mänskliga rättigheterna. Ofta arbetar de under mycket svåra omständigheter och med stora påtryckningar från staten. I Ryssland använder myndigheter bland annat tortyr, hot och trakasserier som verktyg för att försvåra arbetet för människorättsförsvarare. Civil Rights Defenders övervakar människorättskränkningar och bistår offren och deras familjer med juridisk hjälp.

Bland mycket annat kan du dessutom läsa mer om människorättsjuristen Intigam Aliyev som blev årets vinnare av Civil Rights Defender of the Year Award.

Läs hela det nya numret av Time to Act.