Nytt lagförslag underminerar Rysslands civilsamhälle ytterligare

Ryska myndigheter är på god väg att förhindra det ryska civilsamhällets svängrum ytterligare genom att föreslå en ny lag gällande ”oönskade utländska och internationella organisationer”. Den 20 januari antog det ryska parlamentets underhus, Duman, förslaget i sin första läsning, med endast två röster emot.

Enligt rysk lag krävs ytterligare två läsningar innan förslaget skickas vidare till parlamentets överhus för godkännande. Därefter går förslaget vidare till presidenten, som har befogenhet att underteckna eller lägga in veto mot lagen.

Under det senaste året har flera av Civil Rights Defenders långvariga samarbetspartners i Ryssland registreras enligt lagen. Registreringen tvingar dessa organisationer att kalla sig ”utländska agenter” – en term som i folkmun betyder spion eller förrädare.

Enligt det nya lagförslaget som nu lagts fram i Duman kan vilken utländsk eller internationell organisation som helst ”som utgör ett hot mot statens säkerhet, försvar, allmän ordning, allmän moral eller folkhälsa” betecknas som icke önskvärd av Rysslands riksåklagare.

Enskilda personer som arbetar för en organisation som anses icke önskvärd kan få böter på upp till 100 000 rubel (ca. 1500 €). Vid upprepade brott föreskriver lagen upp till 8 års fängelse och utländska medborgare riskerar även utvisning.

”Om man tittar på de stora konsekvenserna av lagen råder ingen tvekan om att den i slutändan kan användas för att förhindra internationella människorättsorganisationer från att arbeta i Ryssland. Det kommer också bli svårare för lokala människorättsförsvarare att fortsätta sitt viktiga arbete eftersom lagen straffar alla som tar emot någon form av finansiellt stöd från en oönskad utländsk organisation med extremt hårda sanktioner”, säger Roemer Lemaitre, programchef för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders uppmanar den ryska duman att inte anta lagförslaget eftersom det utan tvivel bryter mot Rysslands internationella människorättsskyldigheter. Lagförslaget begränsar kraftigt grundläggande mänskliga rättigheter, särskilt när det kommer till föreningsfrihet.

Taggar