Civilsamhället kvävs av ryska lagar

Trots omvärldens kritik fortsätter de ryska myndigheternas påtryckningar på det ryska civilsamhället. Den 23 maj avslog tingsrätten i Zamoskvoretskiy den ryska människorättsorganisationen Memorials överklagan på kravet om att verksamheten skulle registreras som en ”utländsk agent”. Samtidigt godkändes ett förslag om att öka räckvidden för denna repressiva lag i Durman.

Civil Rights Defenders är djupt oroad över utvecklingen i Ryssland och i synnerhet domen mot vår partner Memorial. Den kontroversiella lagen som innebär att alla oberoende organisationer som får utländsk finansiering ska registreras som ”utländska agenter” antogs 2012. I praktiken innebär lagen att alla organisationer som ägnar sig åt vad som kan klassas som någon form av ”politisk verksamhet” måste registrera sig som en utländsk agent hos det ryska justitieministeriet. De organisationer som vägrar att registrera sig riskerar höga böter, fängelse och kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

”De ryska myndigheterna måste sluta smutskasta människorättsförsvarare och istället börja ta itu med de allvarliga människorättskränkningarna som sker i landet”, säger Roemer Lemaître programchef för Östeuropa och Centralasien.

Trots omvärldens kritik och att röster höjts om krav på att lagen återkallas har underhuset i det ryska parlamentet, Durman, nyligen godkänt ett förslag om att öka dess räckvidd. Om förslaget antas av överhuset och undertecknas av Putin, kommer justitieministeriet få befogenheter att registrera oberoende organisationer som utländska agenter utan ett domstolsbeslut.

Memorial är en av flera organisationer som påverkas av den nya lagen. Att de ryska myndigheterna vill klassa oberoende organisationer som utländska agenter är ett strategiskt beslut eftersom begreppet bland den ryska allmänheten är synonymt med att klassas som en spion eller förrädare.

”För det första kommer vi aldrig att registrera oss som en ”utländsk agent”, för det andra kommer vi att fortsätta vårt arbeta och för det tredje kommer vi att med alla lagliga medel försvara våra egna och andra organisationers rättigheter”, säger Memorials ordförande Alexander Cherkasov.

Lagen har fått skarp kritik av FN, EU och Europarådet. Memorial och andra ryska oberoende organisationer har väckt talan i Europadomstolen men fallet har ännu inte tagits upp av domstolen.

Taggar