Domen mot svenska journalister visar på rättslöshet

Civil Rights Defenders fördömer den fällande domen mot de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Rättegången och den etiopiska terroristlagstiftningen visar med skrämmande tydlighet hur rättslösa länderna på Afrikas Horn är och vilka ödesdigra konsekvenser det kan få för alla som arbetar för att uppmärksamma detta.

Det gäller tyvärr inte bara Etiopien. Lokala människorättsförsvarare i hela regionen arbetar bokstavligen med livet som insats och förtjänar omvärldens uppmärksamhet och stöd.

– Vi anser domen är politisk motiverad och att den terrorlagstiftning som användes under rättegången snarast är ett redskap för att hindra det fria ordet i Etiopien, säger Erik Esbjörnson på Civil Rights Defenders.

Martin Schibbye och Johan Persson dömdes den 21 december 2011 för att olagligen ha tagit sig in Etiopien samt för att stödja terrorverksamhet. Påföljden väntas bli offentlig inom en vecka.

De två männen erkänner den första anklagelsen men menar att det var nödvändigt för att kunna utföra sin journalistiska gärning. De förnekar all form av koppling till terrorverksamhet.

Taggar