Backademin

Är du engagerad i demokratifrågor? Vill du ta ditt engagemang till nästa nivå? Sök till Backademin – Civil Rights Defenders spetsutbildning i demokratiskt självförsvar.

Ansök här

Vad är Backademin?

Backademin är en kostnadsfri spetsutbildning för personer som är engagerade i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter och vill ta sitt engagemang till nästa nivå.

Civil Rights Defenders har arbetat med att stärka mänskliga rättigheter i Sverige i över 15 års tid. För snart ett år sedan växlade vi upp det arbetet genom projektet Backa Demokratin – som syftar till att stärka Sveriges motståndskraft mot den globala trenden av demokratisk nedmontering. Inom ramen för det projektet lanserar vi Backademin – en spetsutbildning som bygger på över 40 års erfarenhet av att utbilda och stärka människorättsförsvarare världen över.

Backademin syftar till att stärka deltagarna i deras förändringsarbete och tillhandahålla en utökad verktygslåda som deltagaren kan ta med sig tillbaka till det sammanhang som den engagerar sig i idag. I en tid när civilsamhällets demokratiska utrymme krymper ser vi ett behov av att stärka engagerade personers möjligheter att främja demokrati och mänskliga rättigheter.  

Vad får jag lära mig?

Utbildningen fokuserar på ämnen som har relevans för ett starkt framtida civilsamhälle. Som deltagare kommer du att få konkreta metoder och insikter från våra internationella partners som arbetar i repressiva miljöer där rättigheter kränks. Tillsammans med flertalet experter hoppas vi stärka deltagarnas kunskaper inom:

  • Kommunikation/Kampanj
  • Rättighetsperspektiv
  • Digital säkerhet/Hat och hot
  • Mobilisering
  • Psykosocial hälsa

Vem kan söka?

Förutom engagemang för din fråga och respekt för alla människors lika värde kräver deltagande i Backademin att du är aktiv i en partipolitiskt obunden organisation, ett nätverk eller någon annan form av organiserat sammanhang. Det kan vara allt från ett styrelseuppdrag till att du är medlem i en gräsrotsorganisation och vill ta ditt engagemang till nästa nivå.

Urvalet av ansökningar är i stor utsträckning behovsstyrt och antalet platser är begränsat. Vi ser gärna att deltagarna har olika, erfarenheter, engagemang och bakgrunder.

Anmäl dig till nästa utbildningstillfälle

Nästa utbildning hålls under en helg på Sigtunastiftelsen mellan 31 maj och 2 juni. Utbildningen är kostnadsfri. Resa till och från Sigtuna, mat och boende ingår.

Ansökan görs genom att fylla i ett formulär. Skicka din ansökan senast den 30 april 2024. Obs! Din ansökan är inte en garanti för att du blir antagen till akademin. Du kommer att få mejl om du är antagen eller inte senast två veckor efter sista ansökningsdag.

Läs mer och ansök till utbildningen

Defending (y)our rights.