Efter två år – nu avslutas den historiska rättegången 

Gohardasht-fängelset i Iran. Ett av de fängelser där många personer avrättades sommaren 1988. Foto: Gohardasht Prison / Ensie & Matthias (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

I dag avslutas rättegången mot den man som stått åtalad för delaktighet i massavrättningar av politiska fångar i Iran 1988. Vi har följt rättegången på plats i över två års tid, först i tingsrätten och nu i hovrätten. 

Rättsprocessen är historisk och har följts av människor världen över. Hovrättens dom kommer därför att ha stor betydelse för många, John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

En iransk medborgare och tidigare tjänsteman vid det ökända Gohardasht-fängelset dömdes i juli 2022 till livstids fängelse av Stockholms tingsrätt för sin delaktighet i tortyr och massavrättningar. Domen har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Den sände en viktig signal till makthavare världen över – begår man folkrättsbrott riskerar man att få sitt straff en dag. Även om rättvisan kan ta tid.  

– Det är viktigt att den här typen av grova brott som påverkat ett stort antal människor inte går ostraffade, säger John Stauffer chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Viktigt att målet kan prövas utanför Iran

Innan den svenska rättegången hade ingen tidigare ställts inför rätta för de massavrättningar och den tortyr av politiska fångar som ägde rum i Iran under 80-talet. Den iranska regimen har försvarat avrättningarna och därför kan man inte vänta sig att frågan kommer behandlas i inhemska domstolar. Frågan kan inte heller tas upp av internationella brottmålsdomstolen.

– Möjligheten att pröva sådana här fall i andra länder än där brotten begåtts är ofta avgörande för att de ansvariga ska kunna ställas till svars och för att överlevande ska få någon sorts upprättelse, säger John Stauffer.

Överklagan till hovrätten 

Den fällande tingsrättsdomen överklagades till hovrätten och förhandlingarna startade i januari i år. Civil Rights Defenders har varit på plats och följt hovrättsförhandlingarna. Vi har löpande publicerat rapporter från rättegången

– Det är viktigt att alla de personer runt om i världen som påverkats av massavrättningarna 1988 och som är förhindrade att vara på plats i rätten ändå kan följa rättegången på avstånd och förstå vad som händer, säger John Stauffer.

Hovrättsförhandlingarna har inte skilt sig nämnvärt från vad som tidigare avhandlats i tingsrätten. Åklagarna har i huvudsak hållit samma linje som tidigare, medan försvaret har skiftat sitt fokus från att ifrågasätta att avrättningarna ägt rum, till att istället argumentera för att de varit legitima. 

Dom i målet väntas senare i höst. 

Civil Rights Defenders bakom flera liknande anmälningar

Civil Rights Defenders har inte varit delaktigt att ställa den tilltalade inför rätta i det här målet. Däremot har vi vid flertalet tillfällen lämnat in anmälningar till svensk polis för att ställa förövare av folkrättsbrott inför rätta i Sverige. I februari 2019 anmälde vi flera högt uppsatta tjänstemän inom den syriska regimen tillsammans med nio syriska överlevare som utsatts för tortyr och andra grova brott i fängelser runt om i Syrien. I april 2021 polisanmälde vi flera representanter för den syriska regimen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts genom kemvapenattacker mot civilbefolkningen i al-Ghouta år 2013 och Khan Sheikhoun 2017. Läs mer här och här

Taggar , ,