Kazakstan: Avskaffa registret för ”Utländsk Finansiering”

Nio organisationer uttalar sig gemensamt i dag om den kazakiska regeringens missriktade och oroande beslut att publicera ett ’register över individer och enheter som tar emot pengar eller andra resurser från främmande stater, internationella och utländska organisationer, utländska medborgare och statslösa’. Beslutet bör omedelbart omprövas och avskaffas. Därtill bör Kazakstans myndigheter avstå från ytterligare åtgärder som syftar till att försvåra arbetet för mänskliga rättighetsförsvarare, journalister och andra oberoende organisationer inom det civila samhället.

Läs hela uttalandet här (på engelska).

Taggar ,