Lagförslag om ”utländska agenter” hotar civilsamhället och oberoende medier i Georgien

Trots protester från georgiska oberoende medier och civilsamhället har det georgiska parlamentet lagt fram ett lagförslag till en så kallad ”Foreign Agent”-lag. Den föreslagna lagen hotar det arbete som utförs av civilsamhällesorganisationer och fria medier i landet. Civil Rights Defenders uttrycker sin djupa oro över lagförslaget som, om det godkänns, kommer att undergräva demokratin och civilsamhället i landet.

Den föreslagna lagen skulle göra att alla icke-statliga organisationer och medier som får mer än tjugo procent av sin finansiering från utlandet registreras som ”agenter under utländskt inflytande”. I lagförslaget ges också justitieministeriet befogenheter att utreda och övervaka organisationer som de anser vara agenter för utländskt inflytande. Detta kan också inkludera att begära ut personuppgifter. Den föreslagna lagen riskerar att öka regeringens kontroll över medier och civilsamhället och kan användas som ett verktyg för att motarbeta oliktänkande i landet.

Det georgiska civila samhället och oberoende medier har en avgörande roll för Georgiens framtid, dess demokratiska utveckling och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar ledamöterna i Georgiens parlament att respektera förenings- och yttrandefriheten i landet och inte anta den föreslagna lagstiftningen.

Taggar