”Mobilisering av det civila samhället i och utanför Venezuela”

Abraham Pedraza, Un Mundo Sin Mordaza.

Voices from Defenders’ Days

Träffa Abraham Pedraza, koordinator för Un Mundo Sin Mordaza i Venezuela.

Abraham Pedraza är en venezuelansk människorättsförsvarare. Under de senaste fem åren har han varit koordinator på Un Mundo Sin Mordaza, en organisation som arbetar för försvar och utveckling av mänskliga rättigheter. Den här veckan deltar han i Defenders’ Days i Stockholm, tillsammans med 200 människorättsförsvarare från 50 länder.  

– Jag har fått höra att det är en av de mest intressanta konferensen om mänskliga rättigheter i världen. Vi som deltagare får inte bara hitta nya samarbeten eller lära oss bästa praxis från andra organisationer, utan också stärka säkerheten i vårt arbete, säger Abraham Pedraza.

Den nuvarande situationen i Venezuela är ganska komplex. Den auktoritära regimen i Venezuela har visat förmåga att anpassa sig till omständigheterna, vilket har gjort arbetet utmanande för organisationen.  Bland annat har den venezuelanska regimen har använt en effektiv taktik där de gör godtyckliga gripanden i omgångar. 

– Det finns en svängdörrseffekt. Regimen släpper några politiska fångar samtidigt som de godtyckligt frihetsberövar andra politiska personer som motsätter sig regimen. Det ger dem ett maktövertag i förhandlingar. 

Dokumentera brott mot mänskligheten

Ett av fokusområdena för Un Mundo Sin Mordaza är att dokumentera brott mot mänskligheten tillsammans med ett nätverk av internationella aktivister. De utvecklar också kampanjer för social påverkan genom konst och media för att främja mänskliga rättigheter. De driver gemensamma projekt med diasporor från Nicaragua, Kuba och Bolivia där de fördömer kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Latinamerika.  

För närvarande håller de på att skapa ett internationellt utbildningsprojekt inom aktivism och icke-våldsam kamp som syftar till att skapa en tredje våg av demokrati genom ett internationellt nätverk av anslutna aktivister. Utbildningsprogrammet ska expandera till 15-20 länder med auktoritära regimer.  

– Därför är vi väldigt intresserade av att komma i kontakt med aktivister och försvarare internationellt som bor i länder med autokratiska regimer, eller som har gjort ett bra jobb med diaspororna i sina länder när det gäller försvar och främjande av mänskliga rättigheter. Vi vill koppla dem till det här projektet. Inte bara för att nå ut med våra metoder utan för att göra dem till en del av den här rörelsen.  

Om Defenders’ Days

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders globala plattform för nätverkande för människorättsförsvarare över hela världen. Plattformen utgår från människorättsförsvarnas behov och fokuserar på innovativa verktyg som ett medel i kampen för mänskliga rättigheter. Defenders’ Days-konferensen är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders varannat år för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för de modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Taggar , , ,