Skenrättegångar mot oppositionspolitiker i Nicaragua

Under veckan inleds rättegångar mot 41 personer som frihetsberövats i Nicaragua mellan protesterna våren 2018 och presidentvalet i höstas. Myndigheterna har systematiskt fängslat oppositionspolitiker, människorättsförsvarare och medborgare som deltagit i protester mot Daniel Ortegas regering.

Presidentvalet i november 2021 kritiserades hårt av nicaraguanska människorättsorganisationer. Daniel Ortega har sedan flera år omöjliggjort all trovärdig opposition i landet genom hot, trakasserier och frihetsberövanden. Sju möjliga presidentkandidater fängslades månaderna före valet, inklusive president Daniel Ortegas främsta politiska motståndare, Cristiana Chamorro. 

EU reagerade hårt efter valet. EU:s utrikeschef, Josep Borrell, krävde att alla politiska fångar omedelbart och ovillkorligt friges och att åtalen mot dem dras tillbaka.

”[Den nicaraguanska befolkningen] har fråntagits sin yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster. Oppositionella röster tystas, massvis av organisationer i det civila samhället har förbjudits och det statliga förtrycket pågår ständigt,” säger Josep Borrell i ett uttalande.  

I januari i år enades EU om att införa ytterligare sanktioner mot landet. 

– Rättegångarna visar återigen att Daniel Ortega inte tillåter någon opposition i landet och är beredd att ta till alla medel för att behålla makten. Det är positivt att EU reagerar så starkt. Men nu måste stödet till nicaraguanska människorättsförsvarare öka, både ekonomiskt och politiskt. Såväl Sverige som EU behöver uppmärksamma dem och öppet kräva att de släpps, säger Erik Jennische, Latinamerikachef på Civil Rights Defenders. 

Enligt den nicaraguanska dagstidningen La Prensa , som hänvisar till nicaraguanska åklagare, är det sex välkända människorättsförsvarare, journalister och politiker som ställs inför rätta denna vecka, Yader Parajón, Jaser Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Lésther Alemán och Miguel Mora. Därefter följer rättegångar mot ytterligare 35 personer i denna första omgång. I dagsläget räknar tidningen med att det finns 170 politiska fångar i landet. 

– Detta är ingen rättegång utan en politisk manifestation. Daniel Ortega vill visa medborgarna att det inte finns något hopp om politisk förändring. Just därför är det viktigt att Sverige och EU förklarar att demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna är den enda vägen som finns om Nicaragua vill återskapa positiva relationer till Europa, säger Erik Jennische. 

Civil Rights Defenders följer utvecklingen i landet. 

Taggar