Lukasjenka utsätter tusentals för fara vid gränsen mellan Polen och Belarus

Poliser står uppradade framför ett stängsel.
Foto: Irek Dorozanski / DWOT

Krisen vid gränsen mellan Polen och Belarus är en humanitär katastrof. De flyktingar som har förts till Belarus av Alexandr Lukasjenkas regim är strandsatta utan ordentligt skydd, mat eller tillgång till hälso-sjukvård. Då temperaturen sjunker under nollstrecket nattetid råder ett akut behov av humanitär hjälp eftersom många bara har tillgång till tält och de kläder de bar när de anlände till Belarus.

Händelserna vid gränsen mellan Polen och Belarus har inte uppstått ur ett vakuum – snarare agerar Lukasjenkas regim enligt sitt löfte att ”översvämma EU med migranter och flyktingar” som ett svar på EU:s senaste sanktionspaket mot landet.

De senaste dagarna har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, politiker runtom i Europa och andra opinionsbildare gått ut och sagt att Lukasjenkas beslut att transportera migranter och flyktingar till den polska gränsen är ett försök från en auktoritär regim att ”destabilisera” EU.

Lukasjenkas regim har orkestrerat krisen genom att automatiskt ge inresevisum till flyktingar som oftast kommer från Irak, Istanbul och Dubai. De bussas sedan till gränsen där statliga företrädare försöker tvinga dem att ta sig in i Polen.

Situationen vid gränsen är mycket allvarlig, eftersom risken för hypotermi, utmattning, hunger och död ökar för de vuxna och barn som hindras från att utöva sin rätt att söka asyl. Civil Rights Defenders fördömer kraftigt Belarus utnyttjande av flyktingar för politiska syften. Vi uppmanar Polens regering och EU-kommissionen att agera på krisen vid den polsk-belarusiska gränsen i linje med europeisk och internationell människorätt.

Taggar , ,