Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter stärks med expertis från Civil Rights Defenders

Annika Åkerberg. Foto: Helena Berzelius

I dag presenterar regeringen vilka som kommer utgöra styrelsen för Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter som startar i januari 2022. Civil Rights Defenders människorättsjurist Annika Åkerberg utses som styrelseledamot. 

– Jag är oerhört glad att bli tilldelad uppdraget. Ett oberoende institut för mänskliga rättigheter behövs inte minst för att stärka rättigheterna för de mest utsatta individerna i samhället. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till det arbetet, säger Annika Åkerberg.  

Annika Åkerberg arbetar sedan drygt sex år som Senior Legal Adviser på Civil Rights Defenders. Hennes arbetsområden täcker frågor som situationen på Sveriges låsta institutioner, rätten till en rättvis rättegång och rättigheter för personer med funktionsnedsättning – expertis som är viktig vid utformningen av institutet och det löpande arbetet framåt.  

– Jag är glad att kunna vara med redan i den inledande uppbyggnaden för att på så sätt bidra till att institutets arbete omfattar en mångfald av människor och rättigheter. Jag vill bland annat vara med och säkerställa att funktionsrättsperspektivet genomsyrar allt arbete, säger Annika Åkerberg. 

I tider av oro och ett ökat ifrågasättande av grundläggande demokratiska principer är det viktigt att slå vakt om mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har, genom Annika Åkerberg, under en lång tid arbetat för att ett institut för mänskliga rättigheter ska bli verklighet i Sverige.  

–  Det behövs mer helhetstänkande, samarbete och stöd för att höja kunskapsnivån hos myndigheter och andra berörda samhällsaktörer om vad de mänskliga fri-och rättigheterna innebär i praktiken. Jag tror att det nya institutet kommer kunna göra en viktig skillnad i Sverige, säger Annika Åkerberg. 

Kort om Annika Åkerberg 

Annika Åkerberg arbetar sedan 2015 som Senior Legal Adviser på Civil Rights Defenders. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter på såväl nationell och europeisk som internationell nivå i över 20 års tid. I sitt arbete har hon bland annat lett olika projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter, genomfört kartläggningar, rättsutredningar och utbildningar om mänskliga rättigheter för såväl rättighetsbärare som ansvariga samhällsaktörer. Hon har även företrätt enskilda personer i rättsprocesser i syfte att uppmärksamma människorättskränkningar. Hon har även specialiserat sig på diskriminering av personer på grund av funktionsnedsättning och skrivit en bok i ämnet.

Kort om Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter 

Den nya myndigheten startar sin verksamhet i början av 2022 och kommer rapportera om hur mänskliga rättigheter respekteras och förverkligas i Sverige samt driva på för ett bättre skydd. Institutet ska även lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet förläggs i Lund. 

Taggar ,